Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie będzie miał nową siedzibę

Aktualności, Edukacja i sport, Gospodarka i inwestycje, Pruszków

Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań obecnej kadencji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Bardzo trudnym sektorem okazała się edukacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Kluczowym obiektem powiatu w tym zakresie jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Wapiennej w Pruszkowie. Obecna siedziba SOSW funkcjonuje od 1962 roku. Niestety, po wielu latach intensywnej eksploatacji infrastruktura budynku uległa znacznemu zużyciu. Powiat Pruszkowski od 5 lat poszukiwał możliwości finansowania budowy nowej siedziby, ponieważ obecny budynek nie nadaje się do remontu. Dzięki życzliwości i stałej współpracy Ośrodka z Firmą „Blachy Pruszyński” podjęto rozmowy z Prezesem Krzysztofem Pruszyńskim na temat możliwości współfinansowania budowy nowej siedziby, dlatego niezmiernie miło jest nam poinformować, że w środę, 5 czerwca 2019 roku Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Krzysztof Pruszyński Prezes Zarządu „Fundacji Pruszyńscy” podpisali list intencyjny dotyczący dofinansowania budowy nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul Wapiennej w Pruszkowie. Fundacja zadeklarowała możliwość pokrycia 50% kosztów inwestycji.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. W trakcie pierwszego z nich wybudowany będzie budynek z przeznaczeniem na ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny wraz z kuchnią, stołówką i świetlicą. Powstanie również sala sportowa, nowe wielofunkcyjne boisko, bieżnia, plac zabaw, miejsce na urządzenia rekreacyjne, tereny zielone oraz mała architektura. Drugi etap obejmie budowę internatu zapewniającego opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Maksymalna liczba użytkowników obiektu przewidywana jest na 150 uczniów (w tym dzieci i młodzież mieszkająca w internacie), 50 nauczycieli i rehabilitantów, 12 pracowników administracyjnych oraz 48 pracowników kuchennych, porządkowych, technicznych i zapewniających ochronę.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego – w imieniu Dyrekcji, Uczniów, Wychowanków, Grona pedagogicznego i Rodziców z SOSW w Pruszkowie składa podziękowania Panu Krzysztofowi Pruszyńskiemu za okazaną wolę wsparcia na rzecz poprawy warunków edukacji i opieki w tak cenionej i niezbędnej w powiecie placówce, jaką jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

wapienna5wapienna 1 wapienna 3w1w9w11

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst