Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2018 rok

Aktualności, Pruszków

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie opublikowano Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2018 rok. Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd powiatu, co roku (do 31 maja) przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu. Dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Dokument jest rozpatrywany w pierwszej kolejności i przeprowadza się nad nim debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2018 rok odbędzie 18 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu. W trakcie spotkania mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Osoba, który chciałaby się wypowiedzieć, składa pisemne zgłoszenie do Stanisława Dymury Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej dzień przed zwołaną sesją rady, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Pruszkowskiego – pobierz.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst