Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

IX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zapraszam na IX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
DSC_0497

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja nt. poszczególnych oddziałów szpitala powiatowego z uwzględnieniem ZOL w okresie od 1.01.2017 do 30.04.2019,w rozbiciu na poszczególne kwartały, zawierająca:
 • dane dotyczące ilości łóżek,
 • ilości zatrudnionych lekarzy (z podziałem na lekarzy etatowych oraz kontraktowych),
 • ilości etatów lekarskich dla każdego oddziału,
 • ilości i formy zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i pozostałego
 • stanu sprzętu medycznego (istniejącego i wskazanie braków)
 • najważniejszych sukcesów oddziału
 • najistotniejszych problemów, z którymi oddział się boryka (lub borykał)
 1. Informacja nt. przebiegu realizacji kontraktu z NFZ w poszczególnych kwartałach w rozbiciu na oddziały oraz identycznie przedstawiona informacja o przychodach szpitala z tytułu świadczeń nielimitowanych
  i z tytułu świadczeń komercyjnych (jakich).
 2. Informacja nt. stanu zobowiązań finansowych szpitala w rozbiciu na kwartały w okresie 1.01.2017 – 30.04.2019.
 3. Informacja nt. stanu zobowiązań finansowych całej jednostki SPZ ZOZ w rozbiciu na kwartały w okresie 1.01.2017 – 30.04.2019.
 4. Przewidywane korekty w kontrakcie z NFZ na lata 2019-20120 – jeśli tak, to w jakiej wysokości
  i w jakim obszarze.
 5. Prezentacja planów budowy nowego szpitala – koszty, funkcje, źródła finansowania przewidywane dla całego kompleksu po rozbudowie.
 6. Propozycje Dyrekcji Szpitala dotyczące zabezpieczenia ciągłości świadczeń internistycznych.
 7. Uwagi i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

Porządek IX sesji – wersja do pobrania

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst