VIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
DSC_0497

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-99/2019/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-100/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”/BR-101/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2844W (ul. Willowa w Falentach Nowych, gm. Raszyn) jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej /BR-102/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3118W (ul. Źródlana w Falentach Dużych, gm. Raszyn) jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej /BR-103/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju
  /BR-104/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego /BR-105/2019/.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego i Grodziskiego w roku 2018 /BR-106/2019/.
 13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku /BR-107/2019/.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 /BR-108/2019/.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-109/2019/.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. /BR-97/2019/.
 17. Informacja dotycząca interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
  z 19 kwietnia 2019 r. /BR-110/2019/.
 18. Informacja Nr 4/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 marca do 8 maja 2019 r. /BR-111/2019/.
 19. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:

BR_0000.24.2019_porządek VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_97_2019 sprawozdanie z działalności powiatowego rzecznika konsumentów
BR_99_2019_wpf
BR_100_2019_budżet
BR_101_2019_przeprowadzenie konsultacji społecznych programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_102_2019_pozbawienie drogi powiatowej kat. ul. Willowa _Falenty Duże
BR_103_2019_pozbawienie drogi powiatowej kat. ul. Źródlana _Falenty Duże
BR_104_2019_powiatowa rada rozwoju
BR_105_2019_diety radnych
BR_106_2019_sprawozadanie inspekcji weterynaryjnej
BR_107_2019_informacja sanepid
BR_108_2019_sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_109_2019_sprawozdanie zimowe utrzymanie dróg
BR_110_2019_interpretacja podatkowa
BR_111_2019_informacja o pracy zarządu