Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
DSC_0497

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-99/2019/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-100/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”/BR-101/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2844W (ul. Willowa w Falentach Nowych, gm. Raszyn) jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej /BR-102/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3118W (ul. Źródlana w Falentach Dużych, gm. Raszyn) jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej /BR-103/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do składu Powiatowej Rady Rozwoju
  /BR-104/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego /BR-105/2019/.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego i Grodziskiego w roku 2018 /BR-106/2019/.
 13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku /BR-107/2019/.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 /BR-108/2019/.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-109/2019/.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. /BR-97/2019/.
 17. Informacja dotycząca interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
  z 19 kwietnia 2019 r. /BR-110/2019/.
 18. Informacja Nr 4/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 marca do 8 maja 2019 r. /BR-111/2019/.
 19. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:

BR_0000.24.2019_porządek VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_97_2019 sprawozdanie z działalności powiatowego rzecznika konsumentów
BR_99_2019_wpf
BR_100_2019_budżet
BR_101_2019_przeprowadzenie konsultacji społecznych programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_102_2019_pozbawienie drogi powiatowej kat. ul. Willowa _Falenty Duże
BR_103_2019_pozbawienie drogi powiatowej kat. ul. Źródlana _Falenty Duże
BR_104_2019_powiatowa rada rozwoju
BR_105_2019_diety radnych
BR_106_2019_sprawozadanie inspekcji weterynaryjnej
BR_107_2019_informacja sanepid
BR_108_2019_sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi
BR_109_2019_sprawozdanie zimowe utrzymanie dróg
BR_110_2019_interpretacja podatkowa
BR_111_2019_informacja o pracy zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst