Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

V sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się
19 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30
(sala konferencyjna na IV piętrze).

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego
  na rok 2019 /BR-47/2019/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie /BR-48/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie /BR-49/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BR-50/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie /BR-51/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-52/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
  /BR-53/2019/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
  /BR-54/2019/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego
  – Liceum Ogólnokształcące, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie /BR-55/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-56/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za rok 2018 i za 2019 r. /BR-57/2019/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-58/2019/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji /BR-59/2019/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2019 rok /BR-61/2019/.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-62/2019/.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-63/2019/.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-64/2019/.
 22. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz stanu bezpieczeństwa w Powiecie Pruszkowskim w 2018 roku /BR-45/2019/.
 23. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej /BR-46/2019/.
 24. Informacja o gospodarce odpadami na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
 25. Informacja Nr 2/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 grudnia 2018 roku do 6 lutego 2019 roku /BR-60/2019/.
 26. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_45_2019_sprawozdanie_policja_2018 rok
BR_46_2019_informacja o stanie bezpieczeństwa_powiatu_psp
BR_47_2019_zmiany w budżecie
BR_48_2019_przekształcenie_LO_Kościuszki
BR_49_2019_przekształcenie_LO_Zana
BR_50_2019_przekształcenie_technikum_Piastów
BR_51_2019_przekształcenie_LO_Piastów
BR_52_2019_przekształcenie_technikum_Staszica_Pruszków
BR_53_2019_przekształcenie_LO_ZSOiS_w Pruszkowie
BR_54_2019_przekształcenie_LOS_ZSOiS_w Pruszkowie
BR_55_2019_przekształcenie_SMS_LO_w Pruszkowie
BR_56_2019_regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
BR_57_2019_biegły rewident_SPZ_ZOZ_do BIP
BR_58_2019_powołanie_Rady_Społecznej
BR_59_2019_delegowanie_radnych_do_komisji_bezpieczeństwa
BR_60_2019_Informacja_nr_2_o_pracy_Zarządu
BR_61_2019_plany pracy komisji stałych
BR_62_2019_rozpatrzenie skargi
BR_63_2019_rozpatrzenie skargi
BR_64_2019_rozpatrzenie skargi

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

EDIT:

W poniższym pliku znajdą Państwo wykaz głosowań Radnych podczas V sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego (19.02.2019):
Wykaz głosowań Radnych – do pobrania

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst