Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Idea budowy pomnika na 100 rocznicę odzyskania niepodległości trafia do Rady Miasta

Aktualności, Kultura, Pruszków

Podczas XL Sesji Rady Miasto Pruszków odbywającej się 30 grudnia 2017 roku, Starosta Maksym Gołoś korzystając z zaproszenia Radnych przedstawił Radzie ideę budowy pomnika mającego upamiętnić przypadające na rok 2018 obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślał rolę współpracy z miastem Pruszków jako stolicą Powiatu Pruszkowskiego, oraz istotę wspólnego zaangażowania wszystkich mieszkańców powiatu i miasta. Zdaniem Starosty budowa pomnika zaczyna się na długo przed tym zanim zostanie wbita pierwsza łopata pod jego wykonanie, czy nawet postawiona kreska na papierze przy jego projektowaniu. Budowa pomnika zaczyna się od idei i ludzi, którzy wspólnie chcą zostawić ślad o naszej przeszłości, dla przyszłych pokoleń.

Idea budowy pomnika została pierwszy raz przedstawiona przez Starostę Maksyma Gołosia podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2017 roku. Podczas swojego przemówienia Starosta mówił m.in.: „W okrągłe rocznice podejmuje się specjalne inicjatywy. Sądzę, że warto w tej chwili złożyć deklarację i zainicjować czyn wspólny, czyn społeczny, który byłby odpowiedzią na czyn niepodległościowy naszych przodków. Zwracam się do wszystkich Państwa i do Pana Prezydenta Jana Starzyńskiego o to, abyśmy zrobili co w naszej mocy, by w Pruszkowie powstał pomnik Czynu Niepodległościowego. Jest czas, aby powołać komitet honorowy, jest czas, żeby przez rok pracować nad tym, gdzie pomnik miałby stanąć i jaki miałby być jego kształt”. Uchwała w tej sprawie został podjęta przez Radę Powiatu Pruszkowskiego podczas XL Sesji Rady Powiatu odbywającej się 28 listopada 2017. Radni ponad podziałami i jednogłośnie przyjeli uchwałę, tym samym dając swój wyraz wsparcia dla przedstawionej idei. Podczas Sesji Rady Miasta jej Przewodniczący Krzysztof Biskupski zapowiedział przekazanie jej do odpowiedniej komisji i poddanie pod głosowanie podczas najbliższej sesji przypadającej na 14 grudnia 2017.

Starosta Maksym Gołoś_IMG_6148

Projekt Uchwały Rady Miasta

Projekt uchwały Rady Miasta złożony na ręce Przewodniczącego Rady Krzysztofa Biskupskiego podczas XL Sesji Rady Miasta 30 listopada 2017 r.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego podjęta 28 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu podjętej 28 listopada 2017 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst