Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

2,5 mln zł. na budowę sali gimnastycznej w Zanie

Aktualności, Gospodarka i inwestycje, Pruszków

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej realizowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki rozstrzygnięty. Blisko 300 szkół zyska nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe dzięki rekordowej kwocie 245 mln zł. W ramach programu wybudowanych , przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 500 obiektów przyszkolnych w 16 województwach , w tym m. in.: sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska czy urządzenia lekkoatletyczne – w szczególności: bieżnie, rzutnie i skocznie.

Budżet na realizację rozstrzygniętego konkursu to blisko ćwierć miliarda złotych. Dzięki tym środkom uda nam się stworzyć lub poprawić warunki dla tysięcy uczniów w Polsce. Zależy nam, aby dzieci i młodzież szkolna miała równy dostęp do bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej. Aktywne społeczeństwo to jeden z naszych priorytetów – mówi Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

Celem rozstrzygniętego programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego , służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego czy umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obiekty mają być wielofunkcyjne i dostępne dla wszystkich.

Na liście dofinansowanych przez MSiT zadań inwestycyjnych dotyczących 291 szkół znalazła się m.in. budowa Sali gimnastycznej przy LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
Na nowoczesną salę gimnastyczną czekaliśmy wiele lat– mówi dyrektor liceum pani Ewa Król.
Dzięki temu dofinansowaniu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje sportowe talenty na funkcjonalnym i bezpiecznym obiekcie. Dla nas to milowy krok – dodaje.

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej to nie jedyny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany bezpośrednio bezpośrednio dzieciom i młodzieży. Równie ważne jak rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów. W roku 2017 MSiT przeznaczyło na ten cel ponad 170 mln zł. Wspieramy szereg projektów popularyzujących sport prowadzonych przez m.in.: polskie związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia. Aktualnie do najważniejszych zadań systemowych rozwiązań upowszechniających aktywność realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki należą m.in.: Rządowy Program ,,KLUB” oraz SKS.

 • Rządowy Program KLUB to innowacyjny model wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Wysokość dotacji z MSiT wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. W roku 2016 dofinansowaliśmy 2151 klubów kwotą
  24 mln. zł. Szkoleniem objętych zostało ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. W 2017 roku zwiększyliśmy budżet do 30 mln zł. Wsparcie otrzyma ponad 3000 klubów!
 • W tym roku we wszystkich województwach został wdrożony Program SKS (Szkolny Klub Sportowy), na który zostały przeznaczone 42,65 mln zł!
  Program zakłada systemowe dofinansowanie na dotychczas niespotykaną skalę. Wsparcie MSiT ze środków FRKF trafia trafia do blisko 250 tys. uczniów,
  którzy tworzą około 14 tys. grup ćwiczebnych. Uczestniczą oni w dodatkowych zajęciach sportowych odbywających się w szkołach podstawowych
  i gimnazjach.[1] Zajęcia odbywają się na terenie obiektów szkolnych i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego. Program Szkolny Klub Sportowy jest realizowany we wszystkich województwach na terenie ponad 2 tys. gmin.

[1] Po wprowadzeniu reformy edukacji będą to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Źródło: Materiały Prasowe Ministerstwa Sportu i Turystyki

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst