Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wybrano nowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych

Aktualności, Edukacja i sport, Piastów, Pruszków

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 dwie jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Pruszkowski – Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie będą miały nowych dyrektorów. 

W wyniku przeprowadzonego 13 maja br. konkursu – dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie została Pani Agnieszka Krysińska – nauczyciel dyplomowany pedagogiki specjalnej. W latach: 2015-2016 wspierała rozwój dzieci i młodzieży jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie. Od 1999 roku pracuje jako wychowawca i nauczyciel w SOSW. Prowadzi również specjalistyczne zajęcia w ramach działań Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie odbył się 14 maja br., a wyłonionym w nim zwycięzcą został Pan Jarosław Jakub Stolarski – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych. W latach: 2011-2014 był koordynatorem organizacyjnym i wicedyrektorem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, w którym pracował również jako nauczyciel od 2008 do 2018 roku. Obecnie pełni rolę egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zawodzie: technik obsługi turystycznej i technik logistyk. Jest także ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W obu przypadkach przedstawione koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówek oraz odpowiedzi udzielone na zadane pytania znalazły uznanie członków komisji konkursowych. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z procedurą zatwierdził przeprowadzone konkursy i 19 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów wspomnianych placówek.

DSC_4693

DSC_4686 DSC_4688

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst