Powiat Pruszkowski finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd”

Aktualności, Nadarzyn, Samorząd

Miło jest nam poinformować, że Powiat Pruszkowski został finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd”, który był organizowany przez Serwis Samorządowy PAP – Samorzad.pap.pl. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć upowszechniających innowacyjne i nowoczesne rozwiązania wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności.

Zgłosiliśmy do konkursu wdrożony przez powiat System Informacji Przestrzennej (SIP) pruszkowski.e-mapa.net oraz Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), którego elementem jest portal e-Urząd za pomocą którego świadczone są e-usługi – eurzad.powiat.pruszkow.pl.

Zaletą tego pierwszego projektu jest dostęp do danych, materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny poprzez usługi sieciowe, umożliwienie realizacji wniosków drogą elektroniczną wraz z obsługą płatności internetowych. Dostęp do tych danych jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Publikowane dane przestrzenne są wykorzystywane  przez inne systemy  i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Korzystanie z portalu pruszkowski.e-mapa.net zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych działań przy planowaniu inwestycji, a opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonym rozwoju regionu.

Korzyści z wdrożenia systemu informacji przestrzennej pruszkowski.e-mapa.net leżą zarówno po stronie interesantów (oszczędność czasu) jak i administracji samorządowej (oszczędność zasobów ludzkich).

Wdrożono również Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), którego elementem jest portal e-Urząd za pomocą którego świadczone są e-usługi – eurzad.powiat.pruszkow.pl.

Uruchomienie ZSI pozwoliło na rozpoczęcie świadczenia usług publicznych za pomocą Internetu. Spośród ponad 300 spraw realizowanych przez komórki organizacyjne, biorąc pod uwagę kwestie popytowe, a także organizacyjne i finansowe, w pierwszej kolejności do wdrożenia wyodrębniono usługi do świadczenia drogą elektroniczną.

Poprzez portal e-Urząd wdrożono 30 e-usług publicznych o stopniu dojrzałości 4, kluczowych z punktu widzenia usprawnienia działań administracji publicznej oraz realizujących ideę przyjaznego, otwartego i nowoczesnego urzędu. Zakres wdrożonych e-usług obejmuje: sprawy komunikacyjne,  sprawy dotyczące ochrony środowiska, sprawy obywatelskie, sprawy dotyczące prawa budowlanego.

Zaoferowane w ramach projektu usługi zapewniają mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych i służą rozwijaniu kompetencji społeczeństwa informacyjnego.

Serdecznie gratulujemy również Gminie Nadarzyn, która została finalistą w kategorii „Gminy wiejskie” za wdrażanie i realizację projektów związanych z komunikacją z mieszkańcami, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.

 

BRX_5996BRX_6004BRX_5962 BRX_5966