Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd”

Aktualności, Nadarzyn, Samorząd

Miło jest nam poinformować, że Powiat Pruszkowski został finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd”, który był organizowany przez Serwis Samorządowy PAP – Samorzad.pap.pl. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć upowszechniających innowacyjne i nowoczesne rozwiązania wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności.

Zgłosiliśmy do konkursu wdrożony przez powiat System Informacji Przestrzennej (SIP) pruszkowski.e-mapa.net oraz Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), którego elementem jest portal e-Urząd za pomocą którego świadczone są e-usługi – eurzad.powiat.pruszkow.pl.

Zaletą tego pierwszego projektu jest dostęp do danych, materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny poprzez usługi sieciowe, umożliwienie realizacji wniosków drogą elektroniczną wraz z obsługą płatności internetowych. Dostęp do tych danych jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Publikowane dane przestrzenne są wykorzystywane  przez inne systemy  i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Korzystanie z portalu pruszkowski.e-mapa.net zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych działań przy planowaniu inwestycji, a opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonym rozwoju regionu.

Korzyści z wdrożenia systemu informacji przestrzennej pruszkowski.e-mapa.net leżą zarówno po stronie interesantów (oszczędność czasu) jak i administracji samorządowej (oszczędność zasobów ludzkich).

Wdrożono również Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), którego elementem jest portal e-Urząd za pomocą którego świadczone są e-usługi – eurzad.powiat.pruszkow.pl.

Uruchomienie ZSI pozwoliło na rozpoczęcie świadczenia usług publicznych za pomocą Internetu. Spośród ponad 300 spraw realizowanych przez komórki organizacyjne, biorąc pod uwagę kwestie popytowe, a także organizacyjne i finansowe, w pierwszej kolejności do wdrożenia wyodrębniono usługi do świadczenia drogą elektroniczną.

Poprzez portal e-Urząd wdrożono 30 e-usług publicznych o stopniu dojrzałości 4, kluczowych z punktu widzenia usprawnienia działań administracji publicznej oraz realizujących ideę przyjaznego, otwartego i nowoczesnego urzędu. Zakres wdrożonych e-usług obejmuje: sprawy komunikacyjne,  sprawy dotyczące ochrony środowiska, sprawy obywatelskie, sprawy dotyczące prawa budowlanego.

Zaoferowane w ramach projektu usługi zapewniają mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych i służą rozwijaniu kompetencji społeczeństwa informacyjnego.

Serdecznie gratulujemy również Gminie Nadarzyn, która została finalistą w kategorii „Gminy wiejskie” za wdrażanie i realizację projektów związanych z komunikacją z mieszkańcami, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej.

 

BRX_5996BRX_6004BRX_5962 BRX_5966

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst