Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uwaga! Tymczasowe wyłączenie ruchu na ul. Pruszkowskiej i ul. Komorowskiej (objazd)

Aktualności, Gospodarka i inwestycje, Michałowice, Pruszków

Szanowni Państwo. Od wtorku, 27 sierpnia br. firma EFEKT przystępuje do prac związanych z remontem ul. Komorowskiej na odcinku od ul. Brzozowej w Komorowie do torów kolejki WKD (skrzyżowanie z ul. Warszawską w Granicy) oraz przebudowy skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową w Granicy. W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji ulice: Pruszkowska i Komorowska zostaną zamknięte. Objazd wyznaczony jest przez ul. Główną w Nowej Wsi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na tablicach objazdowych.

Roboty drogowe potrwają 70 dni. W ramach prac remontowych dotyczących ul. Komorowskiej wykonane zostanie odwodnienie, remont nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, poboczy wraz z wymianą podbudowy, krawężników i obramowań, a także przebudowa linii napowietrznej oraz oświetlenia ulicznego. W zakres prac budowlanych związanych z rozbudową ul. Pruszkowskiej wchodzi natomiast wykonanie korekty geometrii skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową oraz budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Pruszkowskiej. Zakres umowy dotyczy również budowy chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę z firmą EFEKT w poniedziałek,  19 sierpnia 2019 r. Koszt inwestycji wyniesie 2 989 761 zł, w tym 1 000 000 zł pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego przez Gminę Michałowice.

1

2

3

4

5

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst