Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych: ul. Pruszkowskiej i ul. Komorowskiej

Aktualności, Gospodarka i inwestycje, Michałowice, Pruszków

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę z firmą EFEKT dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 3107W – ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy. Koszt inwestycji wyniesie 2 989 761 zł, w tym 1 000 000 zł pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego przez Gminę Michałowice.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek,  19 sierpnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, podczas którego umowę podpisali: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Waldemar Brudnowski Prezes Zarządu firmy EFEKT. W spotkaniu udział wzięli również: Stanisław Dymura Przewodniczący Powiatu Pruszkowskiego, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski oraz Dorota Bagińska Kierownik Referatu Inwestycji Gminy Michałowice.

Roboty drogowe potrwają 70 dni. W ramach prac remontowych dotyczących ul. Komorowskiej wykonane zostanie odwodnienie, remont nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, poboczy wraz z wymianą podbudowy, krawężników i obramowań, a także przebudowa linii napowietrznej oraz oświetlenia ulicznego. W zakres prac budowlanych związanych z rozbudową ul. Pruszkowskiej wchodzi natomiast wykonanie korekty geometrii skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową oraz budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Pruszkowskiej. Zakres umowy dotyczy również budowy chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.

Podjęta inwestycja jest wynikiem współpracy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminami. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zorganizował w pierwszych miesiącach swojej pracy objazdy dróg powiatowych we wszystkich swoich Gminach i z każdą z nich ustalił inwestycje priorytetowe, które mają być realizowane na ich terenie.

DSC_5087DSC_5109 DSC_5113 droga droga2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst