Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konkurs SARP na koncepcję Alei Marii Dąbrowskiej rozstrzygnięty!

Aktualności, Michałowice

Jakub Heciak Architekci to kielecka pracownia, która wygrała konkurs na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Nagrodzona praca spełnia kluczowe założenie Organizatora konkursu jakim było uwzględnienie potrzeb mieszkańców Komorowa, konsultowanych jeszcze przed posiedzeniami Sądu Konkursowego. Teraz zwycięski projekt będzie wytyczał kierunek inwestycji.

Do ogłoszonego konkursu, którego inicjatorem był Powiat Pruszkowski, a nagrody przekazał Urząd Gminy Michałowice zgłoszono 3 prace. Po sprawdzeniu zgodności nadesłanych projektów z wymogami formalnymi i głównymi założeniami, Sąd Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich wydał opinie o koncepcjach i przyznał dwie nagrody: pierwszego i drugiego stopnia. „Konkurs na zagospodarowanie Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie był o tyle nietypowy, że szanse mieli także wypowiedzieć się mieszkańcy. Przed obradami jury, które były z natury rzeczy tajne, do udziału w Sądzie zaproszono konsultantów społecznych, którzy również przeanalizowali prace i wskazali ich wady i zalety” – podkreślał Przewodniczący Komisji Maciej Kowalczyk stawiając przykład konkursu organizowanego przez Powiat Pruszkowski, jako dobry wzór dla innych samorządów. To z uwagi na proces konsultacyjny, w który zaangażowana była strona społeczna z Komorowa. Mieszkańcy, architekci i społecznicy kilkukrotnie spotykali się w siedzibie Starostwa wspólne pracując nad koncepcją działań wobec pomnika przyrody jaki jest Aleja.

W opinii Sądu do zwycięskiego projektu pracowni Jakub Heciak Architekci można przeczytać, że „Projekt przywraca Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości”. Autor projektu przyznaje, że chciał zachować pierwotny charakter tego miejsca jako Pomnika Przyrody: „Doszliśmy do wniosku, że mniej znaczy więcej, choć oczywiście potrzebujemy zabiegów pielęgnacyjnych czy porządkujących, dodania takich elementów programowych jak ogród wspólnotowy czy naturalne place zabaw”. Zwycięski projekt, zdobywca nagrody 25 000 zł i zaproszenia do opracowania dokumentacji projektowej, uwzględnia także przebieg dróg i ścieżek rowerowych dla mieszkańców.

Na uroczystym ogłoszeniu wyników w siedzibie SARP nasz Powiat reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Aurelia Zalewska oraz Członek Zarządu Dariusz Nowak. Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś podkreśla, że przyszły kształt Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie to praca szerokiego grona osób. „Serdecznie dziękuję mieszkańcom Komorowa, którzy brali udział w szeregu konsultacji społecznych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, architektom i pracownikom Urzędu Gminy Michałowice i Starostwa. To ważne, aby tematy ważne dla mieszkańców były opracowywane wspólnie. Teraz przed nami pozostaje realizacja projektu. Oby jak najszybciej”.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z ogłoszenia wyników i zwycięski projekt oraz przypominamy moment podpisania umowy z SARP na przeprowadzenie konkursu z czerwca tego roku.

Konkurs SARP_3 Konkurs SARP_2 Konkurs SARP_1

I nagroda_1 I nagroda_2 I nagroda_3 I nagroda_4 I nagroda_5 I nagroda_6

FullSizeRender-3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst