Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Niebawem Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie zmieni swoje oblicze

Aktualności, Michałowice, Środowisko

Społeczność Komorowa od lat zabiegała o renowację Alei Marii Dąbrowskiej w sposób, który zachował by jej charakter. Niebawem tak się stanie. Dziś, Starosta Maksym Gołoś podpisał umowę z SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który wyłoni projekt aranżacji przestrzeni Alei.

Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie to doskonale znany mieszkańcom Powiatu fragment Komorowa. Wchodzi ona w skład obszaru urbanistycznego objętego ochroną, a w jej bezpośrednim otoczeniu znajdują się pomnik przyrody – aleja drzew, obszar urbanistyczny „Strzecha Polska” i Osiedle Miasto Ogród Komorów.

Aleja od dawna wymagała przebudowy, jednak wyjątkowo ważnym dla mieszkańców aspektem było to, aby remont został przeprowadzony z uwzględnieniem i poszanowaniem wartości historycznych i kulturowych tego obszaru. Dlatego jeszcze w ubiegłym roku Starosta Maksym Gołoś chcąc doprowadzić po latach do realizacji inwestycji zaprosił do konsultacji w tej sprawie szerokie grono strony społecznej, samorządowej i eksperckiej: „Pierwsze z czterech spotkań odbyło się na początku października 2016, a ostatnie dokładnie 31 stycznia 2017 r.” mówi Starosta Maksym Gołoś. „Zależało nam na tym, aby w tak ważnej dla społeczności kwestii zaangażowanych było jak najwięcej osób zainteresowanych zadbaniem o charakter tego miejsca. Dlatego w spotkaniach brali udział mieszkańcy, przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rady Powiatu Pruszkowskiego, Urzędu Gminy Michałowice i pracownicy Starostwa Powiatowego.” W ustaleniach uczestniczyły również stowarzyszenia i grupy: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, Ład na Mazowszu, Kulturalny Komorów, Przyjazna Ostoja czy Zarząd Osiedla Komorów. Efektem spotkań jest podpisana dzisiaj umowa ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Przeprowadzony przez SARP jednoetapowy konkurs wyłoni najlepsze pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym, rozwiązanie na zagospodarowanie al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie, który poznamy na przełomie października i listopada. Harmonogram konkursu będzie podzielony na trzy etapy: pierwszy z nich będzie obejmował czynności przygotowawcze jak opracowanie projektu regulaminu konkursu czy pracy sądu konkursowego oraz przygotowanie ogłoszenia o konkursie. Drugi etap będzie obejmował procedurę konkursową czyli przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz ich weryfikacja,  ustalenie ostatecznej listy zakwalifikowanych do konkursu, przyjmowanie prac konkursowych przez 60 dni od dnia przesłania uczestnikom konkursu zaproszenia do ich składania oraz zorganizowanie obrad sądu konkursowego. W etapie trzecim nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Wtedy to przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia w łącznej kwocie 63 000 zł brutto, w tym:

  • na I nagrodę – 25 000 zł brutto;
  • na II nagrodę – 18 000 zł brutto;
  • na III nagrodę – 10 000 zł brutto;
  • na dwa wyróżnienia – po 5000 zł brutto każde.

Niedługo potem odbędzie się wystawa konkursowa i dyskusja publiczna na temat wybranych projektów.

Autor wybranej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi nr 3115 W – al. M. Dąbrowskiej w Komorowie.” Na realizację zadania Powiat przewidział 1 100 000,00 złotych.

FullSizeRender 7 FullSizeRender 5 Aleja Marii Dąbrowskiej

Autor: Krzysztof Bukowski

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst