Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Niech się święci 3 maja!

Aktualności, Brwinów, Pruszków, wydarzenia

230 lat temu Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie Ustawę Rządową. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Obowiązywała tylko 14 miesięcy, ale do dzisiaj jest powodem do dumy dla Polaków i chwalebną kartą w dziejach naszego kraju.

Konstytucja 3 Maja to dokument wyjątkowy – jej głównym celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze przeprowadzonym przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Ustawa Rządowa przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i zgodnie z duchem Oświecenia wprowadzała zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ponadto, w Rzeczypospolitej obowiązywała od tego momentu wolność wyznania. Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy, zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje, a decyzje sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy sejm. Głową rządu stawał się król, ale jego decyzje wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy byli odpowiedzialni przed sejmem. Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Dodatkowo, aby wzmocnić rozwój gospodarczy zachęcano rzemieślników i kupców obcego pochodzenia do osiedlania się, zapewniając im wiele swobód.

Już drugi rok z rzędu obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja zostały ograniczone ze względu na panującą pandemię koronawirusa oraz wprowadzony reżim sanitarny. Z okazji tej ważnej rocznicy, na zaproszenie Pawła Makucha Prezydenta Miasta Pruszkowa, przedstawiciele władz Powiatu Pruszkowskiego wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie, podczas której Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Rafał Sieradzki Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego ofiarowali biało-czerwone kwiaty w tradycyjnym „darze ołtarza”. Wśród zaproszonych gości był m.in. Zdzisław Sipiera Poseł na Sejm RP oraz Piotr Bąk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszkowa. Po nabożeństwie, w asyście Strzelców Rzeczypospolitej, złożono wiązanki pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Wyraz pamięci o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w imieniu Powiatu Pruszkowskiego, został w sposób symboliczny wyrażony również w Brwinowie. Tam, Rafał Sieradzki Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli już swobodnie i w licznym gronie świętować ten niezwykle ważny dla Polaków dzień. Vivat 3 maja!

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst