Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowe Ćwiczenie Obronne pn. „Powiat 2020”

Aktualności, Bezpieczeństwo, Brwinów, Edukacja i sport, Nadarzyn

W dniach 21-22 października br. na terenie powiatu pruszkowskiego odbyła się kolejna edycja ćwiczeń obronnych. Ćwiczenia tego typu odbywają się co trzy lata i obejmują wdrożenie procedur administracyjnych oraz przygotowanie i sprawdzenie urzędników, służb i inspekcji powiatowych i gminnych w działaniu, w warunkach wojennych. W tym roku ćwiczono klasyczne dla tego typu ćwiczeń zagadnienia, takie jak: akcja kurierska urzędów, powiatowego i gminnych dot. powołania żołnierzy rezerwy do czynnej służby wojskowej, stały dyżur Starosty Pruszkowskiego oraz prezydenta, burmistrzów i wójtów gmin naszego powiatu, a także rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych i zapasowych miejsc pracy. Prowadzono również trening łączności z użyciem komunikatów charakterystycznych dla zdarzeń czasu wojny. Ponadto gminy Nadarzyn i Brwinów ćwiczyły dodatkowo zagadnienia dotyczące bezpośredniego napadu na urząd gminy przez grupy rozpoznawczo-dywersyjne przeciwnika i ochronę oraz obronę przed tym zdarzeniem. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, praktyczne elementy ćwiczenia musiały zostać zorganizowane w formule odbiegającej w znacznym stopniu od klasycznych ćwiczeń, aby móc zachować wymagane zasady bezpieczeństwa. W ramach tej części ćwiczeń, w obu gminach odbyły się wykłady dla pracowników urzędów gmin i dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zagadnień ochrony infrastruktury krytycznej. Bezpośrednio po wykładach, na stadionach sportowych w obu gminach przeprowadzony został pokaz działania urzędników oraz lokalnych służb porządkowych i ratowniczych w sytuacji napadu na urząd gminy. Ćwiczenie zabezpieczały lokalne straże gminne oraz OSP. Zabezpieczenie medyczne i psychologiczne zapewniła Pracownia Psychologiczna SURGE. Grupę pokazową stanowili strzelcy i instruktorzy ze stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, od 2 lat współpracującego z Powiatem Pruszkowskim. Zamierzone epizody aplikacyjne i dynamiczne udało się zrealizować zgodnie z planem, w sposób bezpieczny i zgodny z procedurami. Poniżej wybrane zdjęcia obrazujące wykład i pokaz dynamiczny, które odbyły się na stadionie GOS w Nadarzynie, w pierwszym dniu ćwiczenia.

BRX_1288

BRX_1291

BRX_1297

BRX_1301

BRX_1309

BRX_1324

BRX_1407

BRX_1418

BRX_1426

BRX_1438

BRX_1451

BRX_1453

BRX_1454

BRX_1464

BRX_1468

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst