Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Zgnilec amerykański” atakuje pasieki

Aktualności, Bezpieczeństwo, Brwinów, Pruszków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie ostrzega przed atakiem zgnilca amerykańskiego i zaleca zastosować się do Rozporządzenia wydanego 4 czerwca 2019 roku przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego.

Zgnilec amerykański atakuje najczęściej podczas ciepłego lata. Niestety, wysokie temperatury sprzyjają jego rozwojowi. Choroba łatwo się roznosi i jest dla owadów śmiertelna. Po potwierdzeniu faktu wystąpienia choroby, pod nadzorem lekarza weterynarii prowadzone jest jej zwalczanie. Zgnilec nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio jak najbardziej: może powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych lub ogrodniczych.

W Rozporządzeniu określono obszar zapowietrzony w związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, obejmujący również teren powiatu pruszkowskiego:
a) gminę i miasto Pruszków od strony północno-zachodniej do linii kolejowej nr 1 Warszawa- Katowice,
b) miejscowości w gminie Brwinów: Domaniew, Domaniewek, Mosznę-Wieś, Mosznę-Parcelę, Koszajec, Koszajec-Wieś, Biskupice, Milęcin, Czubin, Czubinek, Kotowice, Nowe Kotowice, Parzniew oraz Brwinów od strony północno-zachodniej do linii kolejowej nr 1 Warszawa-Katowice.

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii, niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przez posiadaczy pszczół informacji o posiadanych rodzinach pszczelich i ulach oraz przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

Właściciele posiadający pasieki w obszarze zapowietrzonym czasowo nie mogą przemieszczać rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego – kliknij, aby pobrać.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst