Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Bezpłatne szkolenia w Brwinowie z zakresu kompetencji cyfrowych

Aktualności, Brwinów, Edukacja i sport

Gmina Brwinów zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zajęcia będą organizowane dla 96 mieszkańców gminy Brwinów lub województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 rok życia (wyżej oceniane będą deklaracje osób, które są mieszkańcami gminy Brwinów). Szkolenia będą odbywać się w 12-osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.

W trakcie zajęć kursanci będą korzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego oraz bezpłatne materiały szkoleniowe. W trakcie 8-godzinnego szkolenia przewidziany jest posiłek.

***

ZAPLANOWANE SZKOLENIA (moduły do wyboru):

Moduł 1 „Rodzic w Internecie
Zajęcia są adresowane do rodziców i opiekunów. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich, jak: złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem. Ponadto nauczą się oni korzystania z konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób;
Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz.;
Liczba grup: 2.

Moduł 2 „Moje finanse i transakcje w sieci
Blok zajęć przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zarządzać przez internet kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób;
Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz.;
Liczba grup: 3.

Moduł 3 „Działam w sieciach społecznościowych”
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram itd.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Liczebność grupy: 12 osób;
Czas szkolenia: 16 godzin – 2 dni po 8 godz.;
Liczba grup: 3.

Regulamin i materiały rekrutacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy Brwinów: www.szkolenia.brwinow.pl

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów w pok. 205, ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 23.

Szkolenia będą odbywać się w soboty i niedziele w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie, w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym z wybranych modułów.

Projekt grantowy pt. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

kompetencje_cyfrowe_plakat _media

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst