Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekt „Poławiacze Pereł”

Kultura

W kwietniu br. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pan Karol Musioł, przesłał na ręce Pani Starosty – Elżbiety Smolińskiej zaproszenie do udziału w piatej ogólnopolskiej edycji realizowanego prze Uniwersytet Jagielloński programu „Poławiacze Pereł”.

Projekt „Poławiacze Pereł” powstał z myślą o nieprzeciętnie utalentowanej młodzieży, dla której przychodzący z zewnątrz impuls do działania może okazać się olbrzymią pomocą w podejmowaniu życiowych decyzji.

Zgodnie z założeniami programu, uczestnikami mogą zostać uczniowie I lub II klasy szkoły średniej, dysponujący szczególnie wysokim potencjałem intelektualnym, którzy z powodu barier, na jakie natrafiają w swoich środowiskach, może zostać niewykorzystany.

Kryterium wyboru nie są osiągnięcia takie jak wysokie oceny, udział w olimpiadach przedmiotowych, wyróżnienia, ale możliwości – wysoka inteligencja, nieprzeciętne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie, niezwykłe zainteresowania, motywacja do angażowania w działalność pozaszkolną. Równie ważne jest zagrożenie wykluczeniem społecznym, pociągające za sobą ryzyko, że ponadprzeciętny potencjał ucznia nie zostanie wykorzystany.

Program 14 – dniowej szkoły letniej „Poławiacze Pereł” przewiduje udział uczniów w kampusach tematycznych (w zależności od zainteresowań – kampusy: antropologiczny, astronomiczny, poetycki, medyczny, dziennikarski, biofizyczny, historii sztuki, informatyczny) w ramach których przewidziane są projekty naukowe, warsztaty psychologiczne i artystyczne, vademecum przyszłego studenta oraz dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne.
Koszt udziału uczniów w programie ponoszony jest przez Fundatorów (jednostki samorządu terytorialnego) i wynosi 2.390,00 zł na jednego uczestnika. Kwota ta obejmuje koszt zajęć, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną
a także dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne.
Ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, zostało wyłonionych i zakwalifikowanych do projektu dwoje uczniów, spełniające powyższe kryteria.

Są to:
1. Justyna Dorocińska – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26 – nominowana
do kampusu antropologiczno – archeologicznego.
2. Wioletta Chmielewska – uczennica Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2
– nominowana do kampusu literackiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst