Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

IX Dożynki Powiatowe 2013 w Pruszkowie

Kultura

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie prowadzi nabór zgłoszeń osób i podmiotów zainteresowanych prezentacją stoiska promocyjnego, podczas IX Dożynek Powiatowych 2013, które odbędą się 25 sierpnia w Pruszkowie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Gomulińskiego 4 w godzinach od 14.00 do 19.30.

Zainteresowani udziałem w imprezie, w charakterze Wystawcy, proszeni są o złożenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w terminie do 12.08.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

Formularze zgłoszeniowe mogą zostać dostarczone osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Biuro Zarządu, III piętro pokój 310 lub 305), pocztą, faksem nr. (22) 728 92 47 lub drogą elektroniczną (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres: biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl lub m.gizinska@powiat.pruszkow.pl

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu dla Wystawców IX Dożynek Powiatowych 2013.

Za datę złożenia formularza zgłoszeniowego uznaje się dzień jego otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

Regulamin
Formularz

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst