Starosta Pruszkowski wyróżniona Medalem "Pro Memoria"

Kultura

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski została uhonorowana medalem „Pro Memoria”, przyznawanym za podjęty trud i zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległą Polskę podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

W ostatni wtorek, 27 listopada, na XXI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego medal wręczył Staroście Minister Jan Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. O jego przyznanie wystąpili członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – VI Rejon „Helenów” VII Obwód Obroża Koło nr 6 w Pruszkowie, w uzasadnieniu swojego wystąpienia podkreślając zasługi Starosty na rzecz utworzenia Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie oraz szczególnie aktywną współpracę ze środowiskiem kombatanckim.

Medal „Pro Memoria” to polskie odznaczenie cywilne, które zostało ustanowione w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prawnie zarejestrowane 25 stycznia 2005 roku, w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”.