Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

Kultura

Zakończyły się powiatowe eliminacje XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 11 prac z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie:

1) Alina Dorada – Krawczyk – artysta plastyk, instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie; przewodniczący komisji;

2) Danuta Parys – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie; członek komisji;

3) Waldemar Pielat – Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; członek komisji;

4) Sławomira Janicka – Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; sekretarz komisji;

5) kpt. Karol Kroć – Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, członek komisji;

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano:

I grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

I miejsce – Kamila ŚWINARSKA uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie

Foto

II miejsce – Jakub PŁAWIAK uczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie

Foto

III miejsce – Piotr MATYJEK uczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie

Foto

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

I miejsce – Aleksandra CZARTORYSKA uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie

Foto

II miejsce – Aleksandra KOZŁOWSKA uczennica Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie

Foto

III miejsce – Alicja WAWROWSKA uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie

Foto

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Natalia GRZYMKOWSKA uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

Foto

II miejsce – Weronika BITOWT uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

Foto

III miejsce – Anna CZERWIŃSKA uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

Foto

IV miejsce – Iwona KOC – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie

Foto

V miejsce – Angelika GOŃDA – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst