Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Apel Starosty Pruszkowskiego oraz Dyrektora Muzeum Dulag 121

Kultura

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zwracają się z apelem do mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego o podzielenie się wiedzą oraz przekazanie informacji o osobach związanych z terenem dzisiejszego Powiatu Pruszkowskiego, które brały udział w Powstaniu Warszawskim jako powstańcy, lekarze, sanitariuszki i łączniczki.

Ziemia pruszkowska i jej mieszkańcy są trwale wpisani w dzieje Powstania Warszawskiego poprzez udział w walkach, w niesienie pomocy Powstańcom i Warszawie, w jego końcowy rozdział: w wypędzenie ludności Warszawy do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie.

W październiku 2014 roku miną 4 lata działalności Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego – Muzeum Dulag 121. Jego powstaniu przyświecała idea oddania czci i utrwalenia w pamięci potomnych, tragedii 650 000 wypędzonych z Warszawy, jej mieszkańców w czasie i po upadku Powstania Warszawskiego oraz oddanie należnego honoru i utrwalenia w pamięci ofiarności i poświęcenia mieszkańców Pruszkowa i jego okolicznych miejscowości, którzy nieśli pomoc wypędzonym Warszawiakom.

Muzeum Dulag 121 kontynuuje opowieść historyczną Muzeum Powstania Warszawskiego. Gromadzi dokumentację dotyczącą funkcjonowania obozu Durchgangslager 121 i osadzonych w nim osób. Zadaniem Muzeum jest także pozyskanie i opracowanie dokumentacji na temat niesionej wypędzonym Warszawiakom pomocy. Naszą powinnością jest również prezentowanie udziału przodków w powstańczych walkach, w niesieniu pomocy walczącej Warszawie, w walkach powstańczych podejmowanych na terenie naszego powiatu.
Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski dla uczczenia 70. rocznicy Powstania Warszawskiego i upamiętnienia roli Powstańców pochodzących z terenu obecnego Powiatu Pruszkowskiego podjęła inicjatywę wydania Słownika biograficznego mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego uczestniczących w Powstaniu Warszawskim.

Informacje prosimy zgłaszać osobiście, listem pocztowym lub emailem na adres Muzeum Dulag 121, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8A, adres emailowy dulag@dulag121.pl w terminie do w terminie do 31 maja 2014 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst