Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Ścieżki historii” – nowy konkurs organizowany przez Muzeum Dulag 121

Kultura

Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczącej się w szkołach na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Jest on oryginalną propozycją obejmującą edukację historyczną, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie aktywnej postawy przywiązania do „małej ojczyzny”. Formuła konkursu umożliwia uczestnikom odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z ich miejscowością oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych.

Szczególny nacisk został położony na samodzielność i kreatywność uczestników, których zadaniem będzie opracowanie, pod opieką nauczyciela i animatora, ścieżek historycznych dotyczących historii i kultury XX wieku najbliższej okolicy. Konkurs składa się z 4 etapów.

Konkurs „Ścieżki historii” to doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, rywalizację, zabawę i aktywny wypoczynek. Efektem całego projektu będą ulotki dystrybuowane w powiecie oraz udostępnione w Internecie na zasadach Creative Commons zawierające przygotowane przez uczestników ścieżki zadań oraz informacje historyczne o miejscowościach powiatu. Będzie to atrakcyjne narzędzie edukacyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby.

Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Termin trwania konkursu 28.04. 2014 – 27.06.2014

Dokładne informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.dulag121.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst