Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wystawa „Korpus ochrony pogranicza 1924-1939” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

Kultura

„Na ziemiach, umęczonych długoletnią wojną, zapanował znowuż gwałt i terror. Cichy, pracujący w pocie czoła mieszkaniec wsi i miast nie jest pewien dnia, ani godziny. W tych warunkach cała ludność Województw Kresowych spogląda na żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, jako swoich właściwych obrońców.” gen. Henryk Odrowąż – Minkiewicz, dowódca formacji.

Od 7 do 30 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 17.30 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2 można obejrzeć wystawę pod tytułem „Korpus ochrony pogranicza 1924-1939”. Blisko 170 zdjęć archiwalnych, niejednokrotnie unikatowych, pochodzących z rozproszonych archiwów prywatnych będzie udostępnione publicznie po raz pierwszy. Wystawa powstała dzięki staraniom Fundacji Kresy-Syberia. Na 30 planszach opowiedziana została historia Korpusu Ochrony Pogranicza od jego powstania w roku 1924 do kampanii wrześniowej 1939.

Korpus Ochrony Pogranicza był formacją wojskową czasów pokoju, utworzoną w 1924 roku w obliczu narastającego bandytyzmu i agresji inspirowanej przez radzieckie służby specjalne na terenach przygranicznych. Jego powołanie miało na celu bezpośrednią ochronę wschodnich granic Rzeczypospolitej przed penetracją agentów i grup dywersyjnych przerzucanych na teren RP ze Związku Radzieckiego. W trudnych dniach września 1939 roku Korpus bronił północnej i zachodniej granicy Rzeczypospolitej, później zaś wziął na siebie ciężar powstrzymania wkraczającej do Polski Armii Czerwonej. Wielu żołnierzy tej formacji spoczęło w zbiorowych mogiłach Katynia, Charkowa i Tweru.

Wystawę honorowym patronatem objął Generał Brygady Leszek Elas Komendant Główny Straży Granicznej. Jej głównym celem jest przywrócenie pamięci o tej formacji.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst