Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Kościuch” w pierwszej pięćdziesiątce

Kultura

W ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych opublikowanym przez Miesięcznik „Perspektywy” ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników, z których wyłoniono 500 najlepszych liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

Szkoły Powiatu Pruszkowskiego znalazły się wśród 500 najlepszych, a Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki uplasowało się w pierwszej 50–tce w województwie mazowieckim, a w kraju zajęło 210 miejsce i poprawiło ubiegłoroczny wynik o 28 miejsc. Fundacja Edukacji ,,Perspektywy” uhonorowała Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie srebrnym znakiem jakości, będącym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Liceum im. Tomasza Zana w województwie mazowieckim zajęło 86 miejsce, w kraju 461 miejsce. W zestawieniu wojewódzkim znalazły się również: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, które zamknęło pierwszą setkę, a Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 znalazło się na 148 miejscu, natomiast w rankingu szkół technicznych na 40. pozycji znalazło się Technikum Budowlane w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Na sukcesy szkół złożyły się: udział w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013 oraz 11 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe. Kolejne kryterium uwzględniało wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Ostatnie kryterium uwzględniało wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie: http://www.perspektywy.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst