Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Udane spotkanie CZAS SOLIDARNOŚCI w Muzeum Dulag 121

Kultura

14 grudnia w Muzeum Dulag 121 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Karty Historii”. Tym razem głównym tematem była historia powstania i działalności NSZZ „Solidarność” oraz okres stanu wojennego.

Licznie zgromadzeni goście zobaczyli film dokumentalny „Ukryte taśmy stanu wojennego”, rozmawiali z jego autorką Krystyną Mokrosińska oraz wysłuchali wspomnień pruszkowskich twórców i działaczy Ruchu „Solidarność”.

Pierwsza część spotkania poświęcona była upamiętnieniu stanu wojennego. Dzień wcześniej, 13 grudnia, obchodziliśmy 32. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Przypomniała o tym Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski witając uczestników.
Zgromadzeni mieli okazję zobaczyć nieznane dotąd materiały archiwalne pochodzące z 1981r. Zebrała je i wykorzystała w swoim filmie „Ukryte taśmy stanu wojennego” Krystyna Mokrosińska. W latach 1982-1989 ze względów politycznych została usunięta z pracy w Telewizji Polskiej i nie mogła realizować się zawodowo. Obecnie jest honorowym Prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Otrzymała go „za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL”.

Film wzbudził wśród widzów, a szczególnie wśród obecnych licealistów, duże emocje i zainteresowanie. Po projekcji dyskutowano z autorką dokumentu na temat historycznych wydarzeń i jej starań, aby filmowe świadectwa tamtych dni ujrzały światło dzienne.Nie zachowało się ich wiele, bo te kompromitujące ówczesną władzę i pomagających jej dziennikarzy w większości zaginęły. Niszczono także materiały, które były realizowane zgodnie z zamysłem władzy.
Kolejnym istotnym zagadnieniem spotkania było powstanie i działalność w Pruszkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z lokalnymi działaczami tego ruchu rozmawialiśmy o historii, najważniejszych wydarzeniach i atmosferze działalności opozycyjnej. Wspomnieniami podzielili się m.in. Krzysztof Jaworski, Helena Kepal, Kazimierz Mazur, Tadeusz Tarasiński, Wanda Schultz.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst