Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rusza druga edycja "Cały Powiat Czyta Dzieciom 2013"

Kultura

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Grzegorz Zegadło Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej organizują kolejną edycję wspólnego czytania książek.

Międzypokoleniowa zabawa językowa pod hasłem „Cały Powiat Czyta Dzieciom” odbędzie się w tym roku w kwietniu i maju, na terenie całego Powiatu. Materię tegorocznej literackiej zabawy stanowić będzie wierszowana twórczość Juliana Tuwima dla dzieci. Wybór autora nie jest przypadkowy. Poeta został ogłoszony przez Sejm RP jednym z patronów 2013 roku.

W celu sprawnego i efektywnego przeprowadzenia akcji, biblioteki publiczne Powiatu Pruszkowskiego organizują na terenie swoich gmin Dni Głośnego Czytania Dzieciom. Integralną ich częścią będzie Konkurs Głośnego Czytania przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Akcję wspiera Stowarzyszenie K40 i znani artyści estradowi, aktorzy i dziennikarze, m.in. Ewa Telega, Aleksandra Justa, Halinka Młynkowa, Wiesław Tupaczewski, Marta Kuligowska, Małgorzata Socha i Katarzyna Pakosińska.
Udział w czytaniu zapowiedzieli również burmistrzowie, wójtowie i prezydent miasta Pruszkowa, dyrektorzy szkół oraz liderzy lokalnych środowisk, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – wszyscy, którym droga jest idea czytania dzieciom.

Podsumowaniem naszej akcji będzie Wielkie Powiatowe Czytanie, które, podobnie jak w ubiegłym roku, zaplanowano podczas Dnia Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 2 czerwca 2013 roku.
Laureaci eliminacji gminnych zaprezentują wtedy swoje umiejętności przy udziale Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego oraz zaproszonych gości.

Prawdą jest to, że czytelnictwo stoi na wysokim poziomie w naszym Powiecie, niemniej wciąż warto przypominać o wartości czytania słowa drukowanego, jako bardzo ważnym aspekcie życia kulturalnego i społecznego oraz zachęcać, by książki były obecne w życiu każdego z nas. Sposób budowania wypowiedzi, głośne czytanie, prawidłowa dykcja i interpretacja tekstu jest podstawowym narzędziem werbalnej komunikacji społecznej. Głośna lektura publiczna, do której pragniemy zachęcić dzieci i młodzież jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych. Czytanie uczy myślenia rozwija wrażliwość i wyobraźnię. Udoskonala funkcjonowanie w świecie komunikacji społecznej,
a jakość literacka wygłaszanego słowa gwarantuje dobrą markę, wizytówkę mówiącego.

Śmiało można powiedzieć – w kontekście naszej akcji – „jak cię słyszą, tak cię piszą”, czyli oceniają po szacunku dla wypowiadanego słowa. Jakość słowa i forma jego podawania jest dla słuchającego wyznacznikiem poziomu kultury osobistej mówiącego. Im wcześniej młody człowiek zacznie zwracać uwagę na czystość i piękno języka, jakim się posługuje, tym lepszy będzie jego życiowy start w przestrzeni publicznej. Językowa wirtuozeria poezji Juliana Tuwima jest pięknym tworzywem dla tej wspólnej i jakże pożytecznej zabawy.

O szczegółach inicjatywy i terminach kolejnych odsłon akcji w poszczególnych gminach, będziemy Państwa informować na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie www.powiat.pruszkow.pl, na stronach gmin oraz w mediach lokalnych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst