Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Kultura

19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Ładach odbyły się eliminacje powiatowe, XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, który organizowany jest przez Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury.

W Powiecie Pruszkowskiem eliminacje przeprowadziła Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie wspólnie z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Celem Turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Popularyzacja przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest najważniejszą ideą realizowaną podczas wszystkich etapów Turnieju.Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach i zależy w głównej mierze od nawyków prawiłowego zachowania się jako użytkownika dróg i wiedzy o zagrożeniach.

Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące szkoły podstawowe z terenu Powiatu Pruszkowskiego:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie oraz dwa gimnazja: Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie, Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Zgodnie z regulaminem konkursu zawodnicy rozwiązywali test z wiedzy o przepisach drogowych, pokonali tor składający się między innymi z przeszkód takich jak: „ósemka”, „łezka”, „rynienka” i zmierzyli się z zadaniem praktycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

– w kategorii szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach – 289 pkt,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie – 237 pkt,

– w kategorii szkół gimnazjalnych:

Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie – 243 pkt,

Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie – 240 pkt.

Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie:

1. podkom. Wojciech Wójcik – sędzia główny,

2. Sławomira Janicka – sekretarz – przedstawiciel Powiatu Pruszkowskiego,

3. Magdalena Kruziewicz – przedstawiciel Powiatu Pruszkowskiego,

4. Anna Wieteska – pielęgniarka

do etapu rejonowego zakwalifikowała następujące drużyny:

w kategorii szkół podstawowych:Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach.

w kategorii szkół gimnazjalnych:Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie.

Drużyny z tych szkół będą rywalizować o laur zwycięzcy w etapie rejonowym.

Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali nagrody rzeczowe.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst