Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo – Budowlanym TORR na remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie. Zakres zadania obejmuje: wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego wykonanie remontu konstrukcji szkieletowej dachu Zadanie jest współfinansowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa […]

Dziś Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z udziałem Konrada Sipiery Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszków podpisali umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie. Jest to pierwsza część zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie […]

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 17.08.2020 na okres około 42 dni nastąpią utrudnienia w ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Komorowskiej z ul. Pogodną w związku z budową ronda. Prace będą realizowane przy całkowitym zamknięciu dla ruchu skrzyżowania ulic Komorowskiej z Pogodną. Objazd został poprowadzony ulicami: Polną, Ceramiczną, Prusa, Gordziałkowskiego.  

Obecnie trwają remonty cząstkowe dróg w gminie Nadarzyn. Remontowane są drogi powiatowe: nr 3103W Młochów – Krakowiany nr 3101W Młochów – Parole

Przed nami dwie ważne inwestycje drogowe w gminach Raszyn i Nadarzyn. W zeszłym tygodniu Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podpisał dwa ZRID-y (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) dotyczące: rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W – ul. Długa i 3120W – Droga Hrabska wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W – Droga Hrabska na odcinku od ul. […]

Wczoraj w Żyrardowie Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie. Na to zadanie otrzymamy 100 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Remont hali MOS polegał będzie na wymianie instalacji […]

Świetna informacja dla rowerzystów (ale też dla pieszych) ‼️ Dziś w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się podpisanie umów z wykonawcami zadania pn.Projektowanie dróg powiatowych. Zaprojektowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe na: ulicy Sokołowskiej (od skrzyżowania z ulicą Parkową do granicy Gminy Michałowice – 2000 metrów), Wykonawca: AMDRO Andrzej Malinowski, koszt inwestycji to prawie 160 tys. zł, […]

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dla nas bardzo ważna, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy wyniesionych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych, są dobrze widocznie dla kierowców zarówno w dzień jak i w nocy. Takie przejścia mają za zadanie skutecznie wymusić zmniejszenie prędkości na drodze, tym samym zapewniając bezpieczeństwo […]

Utrzymanie dróg powiatowych to ciągła praca mająca na celu poprawienie komfortu jazdy kierowców oraz przemieszczania się pieszych i rowerzystów. To też działania, które wykonujemy na bieżąco, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pruszkowskiego.  Aktualnie wykonywane są, bądź będą w najbliższym czasie, prace związane z: Czyszczeniem wpustów deszczowych i studni chłonnych, w następujących lokalizacjach: Pruszków – […]

Ostatnie deszczowe dni pokazują jak ważna na drogach jest prawidłowo funkcjonująca kanalizacja deszczowa. Wczoraj odbył się oficjalny odbiór inwestycji polegającej na przebudowaniu odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Nadarzynie od wylotu do rz. Zimna Woda do istniejącej studni D3. W odbiorze uczestniczyła Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Przebudowa obejmowała: demontaż […]

W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymamy w tym roku 1 029 580,00 zł (!) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu”. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Na realizację tego zadania pomoc finansową dla powiatu pruszkowskiego w kwocie 450 tysięcy złotych zadeklarowała także […]

Jeśli masz nie więcej niż 29 lat, mieszkasz na terenie powiatu pruszkowskiego i nie masz pracy, możesz otrzymać nawet 23 tys.zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ! Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków, w trybie konkursowym, o przyznanie osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w […]

Przebudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu do rz. Zimna Woda do istniejącej studni D3. Przebudowa obejmuje: demontaż istniejącego kanału deszczowego wraz ze studzienkami, wykonanie nowego kanału deszczowego, przykanalików deszczowych, studzienek kanalizacyjnych, wykonanie żeliwnych wpustów deszczowych. Prace potrwają do 17 czerwca.

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 maja trwa nabór wniosków o dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aktualne nabory to: nabór wniosków o dofinansowanie […]

Maszty antenowe

21.05.2020

Od marca 2020 nasze życie uległo nagłej zmianie. Nieoczekiwanie wprowadzone obostrzenia na płaszczyźnie wielu dziedzin życia społecznego  podyktowane wprowadzonym stanem epidemii umiejscowiły nas w nowej rzeczywistości. Do połowy kwietnia przyzwyczajeni byliśmy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni chcąc wybudować stację bazową telefonii komórkowej zobligowani byli w pierwszej kolejności uzyskać zgodę od właściwego organu – starosty, w postaci decyzji […]

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa Zarząd Powiatu Pruszkowskiego realizuje dwie duże inwestycje na terenie powiatu: rozbudowę Szpitala Powiatowego na Wrzesinie i budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Wapiennej. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego odwiedzili teren budowy szpitala – wszystkie prace idą zgodnie z planem. W […]