Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nielegalne reklamy przy drogach powiatowych

Gospodarka i inwestycje

Poruszając się samochodami po drogach publicznych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych spotykacie Państwo coraz większą ilość reklam. Niektóre z nich ograniczają widoczność, rozpraszają uwagę kierowców, czasami szpecą wygląd naszych dróg, stanowiąc tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Znaczna część reklam jest umieszczana przy drogach bez stosownego zezwolenia. W związku z powyższym Starosta Pruszkowski przypomina, że umieszczanie reklam w pasie drogowym wymaga zgody jej zarządcy, w przypadku dróg powiatowych-Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i jest odpłatne.

Informujemy, że sprawy te reguluje ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz.U.1985 r. Nr 11 poz. 60) z póź. zmianami oraz Uchwała Nr XLII/316/2006 r. z 30 maja 2006 roku Rady Powiatu Pruszkowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 178 poz. 6939).

Powyższa uchwała określa wielkość stawek obowiązujących na drogach powiatowych za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy i tak:

– za reklamy wolnostojące, opłata wynosi 1.50 zł za m2

– za reklamy usytuowane na obiekcie w pasie drogowym, opłata wynosi 0.50 zł za m2

Osoby i instytucje które samowolnie umieściły reklamy w pasach dróg Powiatu Pruszkowskiego, proszone są o zgłaszanie się do 31 grudnia 2009 r. do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatu Pruszkowskiego w Pruszkowie ul. Staszica 1 pok. Nr 7 (tel. 022 738-15-59) w celu uregulowania sprawy lub usunięcie reklamy. Po tym terminie brak zezwolenia będzie podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Jednocześnie zawiadamiam że art. 40 ust. 12 cytowanej ustawy stanowi: za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz dróg będących pod zarządem Powiatu Pruszkowskiego.

Wykaz dróg powiatowych
(Plik .xls do pobrania)

Nielegalne reklamy
(Format .wav, 14 MB)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst