Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Modernizacja kluczowych ulic Nadarzyna

Gospodarka i inwestycje

Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie na przebudowę dróg w gminie Nadarzyn ze środków budżetu państwa. W dniu 30 października br. została opublikowana lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do realizacji na 2010 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na 73 wnioski złożone przez powiaty województwa mazowieckiego tylko 28 projektów zostało zatwierdzonych do realizacji, w tym projekt złożony przez Powiat Pruszkowski pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 W (ul. Warszawska i ul. Mszczonowska) w gminie Nadarzyn.

Projekt zakłada zmniejszenie natężenia ruchu na ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej poprzez budowę azyli dla pieszych, chodnika po obu stronach ulicy oraz zatok autobusowych i postojowych. Powyższe elementy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym pieszych. Drogi zostaną sfinansowane w równych częściach ze środków Powiatu Pruszkowskiego oraz z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Koszt inwestycji to 900 tys. złotych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst