Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Koncepcja rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Gospodarka i inwestycje

W dniu 29 września 2009 roku Uchwałą Nr XXVII/257/09 Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła całościową koncepcję rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

III etapy rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego
(format .pdf, 1,69MB)

Projekt modernizacji i dostosowania budynku szpitala w Pruszkowie będzie polegał na uporządkowaniu funkcji szpitalnych i zaproponowaniu nowych rozwiązań.
Zakłada się powstanie dwóch nowych oddziałów: pediatrii i okulistyki, budowę nowego bloku operacyjnego i bloku porodowego, powiększenie liczby łóżek w oddziałach już istniejących.

Planuje się 3 etapową rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego:

ETAP I – BLOK OPERACYJNY/PEDIATRIA
1. Budowa wschodniej części nowego budynku wraz z korytarzem środkowym i windą, w tym oddanie do użytku poziomów:
– Poziom -1 technika i centralna sterylizatornia
– Poziom 0 diagnostyka, POP
– Poziom +1 blok operacyjny
– Poziom +2 oddział pediatryczny

ETAP II – POŁOŻNICTWO/OKULISTYKA/ IZBA PRZYJĘĆ
Dobudowa części zachodniej nowego budynku wraz z 2 windą, w tym oddanie do użytku poziomów:
– Poziom -1 technika i diagnostyka
– Poziom 0 izba przyjęć
– Poziom +1 blok porodowy
– Poziom +2 odział okulistyczny

ETAP III – ATRIUM
Budowa atrium – zadaszenie, posadzka, niezbędne elementy wykończenia wnętrza

Koncepcja zakłada poprawienie komunikacji wewnątrzszpitalnej i rozdzielenie ruchu odwiedzających, chorych i personelu. poprzez dobudowanie na środku korytarza, który umożliwi szybką komunikację wewnątrzszpitalną (poziom 1), dostęp pacjentów zewnętrznych (poziom 0), komunikację techniczną i obsługi (poziom -1) jak również, komunikację dla odwiedzających (poziom 2). Korytarz zakończony będzie 2 nowymi windami łóżkowymi (1 dla potrzeb medycznych i 1 dla odwiedzających).

Atrium które znajdzie się na poziomie 0 będzie nowym centrum szpitala gdzie pacjenci będą oczekiwać na badania i zabiegi. Pacjenci szpitalni będą mogli spotykać się z odwiedzającymi, będzie można zlokalizować tam drobne funkcje gastronomiczne i sklepowe jak również organizować uroczystości, wystawy, sympozja i spotkania.

1. PARTER
Głównym celem modernizacji jest utworzenie centrum szpitala, którego brakuje do tej pory. Tam będą się kierować wszyscy pacjenci i odwiedzający, tam też będzie następował ich wstępny rozdział w nowo powstałej centralnej rejestracji. Przyjęto utworzenie takiego centrum w atrium przylegającym do zachodniego skrzydła szpitala.
W skrzydle zachodnim na parterze w pierwszej fazie modernizacji ulokowana będzie izba przyjęć, która w docelowej postaci pojawi się w centralnej części nowoprojektowanego budynku. Zwolnione w ten sposób pomieszczenia przeznaczone będą dla przychodni przyszpitalnej, która zajmie parter zachodniego skrzydła. Sąsiadować będzie z działem diagnostyki.
Pod nowym blokiem operacyjnym zorganizowany będzie oddział pooperacyjny.
Skrzydło wschodnie na parterze zachowa po modernizacji funkcję oddziału.

2. PIĘTRO I
Istniejące oddziały zostaną zmodernizowane a pomieszczenia po bloku porodowym i bloku operacyjnym przeznaczone będą na nowe sale łóżkowe.
W nowej części powstanie 4 salowy blok operacyjny (część wschodnia) i nowy blok porodowy z salą cięć)

3. PIĘTRO II
W nowo-powstałej części zlokalizowane zostaną 2 nowoczesne oddziały, dziecięcy i okulistyczny

4. PRZYZIEMIE
Centralna sterylizatornia przeniesiona zostanie do nowej części i połączona będzie windami z blokiem operacyjnym.
Pozostała część nowego budynku wykorzystana będzie jako rezerwa dla obsługi technicznej (najprawdopodobniej wentylatornia i kotłownia), jak również rezerwa pod diagnostykę.
W części istniejącej przyziemia zmodernizowane zostanie laboratorium i histopatologia. Pozostawione zostaną istniejące magazyny, kuchnie itp. pomieszczenia porządkowe. Miejsce po sterylizatorni zajmą szatnie centralne personelu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst