Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wiadomości z dróg powiatowych

Gospodarka i inwestycje

Jesień w Powiecie Pruszkowskim to nadal czas intensywnych przygotowań dróg powiatowych do sezonu zimowego. Prace budowlane, remontowe czy porządkowe są czasami uciążliwe dla użytkowników, ale po ich zakończeniu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach.

Rozpoczęły się pierwsze prace na skrzyżowaniu ulic Brzozowej i Komorowskiej, na pograniczu Pruszkowa, Komorowa i Nowej Wsi. Budowa ronda w tym miejscu poprawi płynność ruchu zwiększając bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tym bardzo ruchliwym miejscu. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decyzję o przebudowie skrzyżowania na rondo kompaktowe, czyli małe, o wąskich wjazdach, które jest uznawane za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań regulacji ruchu pojazdów w mniejszych miejscowościach. Przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierowca zmuszony jest do znacznego zmniejszenia prędkości. Dzięki zastosowaniu rond spada liczba potrąceń pieszych i zmniejszają się korki. Oddanie ronda do dyspozycji użytkowników planowane jest jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji wynosi ok. 711 tys. zł. Niestety, zanim to nastąpi, należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie przebudowywanego skrzyżowania na drogach łączących Nadarzyn z Pruszkowem i Komorów z Brwinowem. W trakcie zatwierdzania organizacji ruchu na czas robót, analizowano wszystkie warianty. Najważniejsze jest bowiem zminimalizowanie utrudnień w tym newralgicznym punkcie komunikacyjnym.

Poważne utrudnienie dla kierujących stanowią także prace wykonywane na zlecenie Warszawskiego MPWiKu, które odbywają się na ul. Promyka w Pruszkowie. Budowany jest kolektor sanitarny, który odciąży już istniejący w ul. Wiśniowej. Niestety tutaj, utrudnienia potrwają do końca czerwca 2012 r.

Z harmonogramu prac związanych z budową kanalizacji w drogach powiatowych Gminy Raszyn wynika, że do końca roku ruch kołowy będzie utrudniony na ulicach Droga Hrabska i Willowa w Falentach Nowych. Od wiosny, w związku z kontynuacją prac, utrudnienia wystąpią na ul. Falenckiej w Falentach Dużych.

W niedalekiej przyszłości utrudnienia będą także na ulicy Rolnej nr 3105 W w Kajetanach, gdzie będą prowadzone prace związane z odwodnieniem części drogi, co pozwoli na przeprowadzenie w przyszłym roku gruntownej jej przebudowy

Rozpoczyna się długo oczekiwana wymiana mostu na Zimnej Wodzie, znajdującego się na drodze powiatowej nr 3111 W, prowadzącej z Brwinowa w stronę miejscowości Moszna. Stara konstrukcja zostanie zastąpiona nową, powstanie jezdnia o szerokości 6 metrów oraz 3 metrowe chodniki po obu stronach przęsła. Pozwoli to na komfortowy i swobodny ruch pojazdów przez most poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Termin zakończenia prac planowany jest na 20 grudnia br. Koszt inwestycji to prawie 1, 5 mln złotych. W związku z rozbiórką i budową mostu na rzece Zimna Woda, ruch na drodze powiatowej nr 3111 W zostanie zamknięty. Do czasu zakończenia prac zostanie wyznaczony objazd, którego trasa będzie znana po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Zakończono realizację II etapu przebudowy ul. Grodziskiej Brwinowie, na którą pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011w wysokości 688 tys zł. Całkowity koszt realizacji tego etapu wyniósł 1 mln 376 tys. zł. Gmina Brwinów wsparła przedsięwzięcie dotacją celową w wysokości 150 tys. zł.

Zakończono przebudowę ul. Sportowej na odcinku o długości 1350 m. od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Wilsona. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln.424 tys. zł przy wsparciu finansowym Gminy Brwinów w wysokości 300 tys. zł.

Remonty nawierzchni prowadzone są na ul. Pruszkowskiej w Granicy – na odcinku od ronda przy ul. Głównej do ul. Reja, a także na 300 metrowym odcinku drogi powiatowej nr 4108 W, prowadzącej z Milęcina do Błonia. Trwa remont elementów pasa drogowego o długości 150 m na fragmencie ul. Prusa w Pruszkowie, na podstawie umowy spisanej z inwestorem.
Podczas bieżących kontroli nawierzchni dróg lokalizowane są wyrwy w jezdniach i następnie naprawiane.

Prace porządkowe to jesienne koszenie poboczy i rowów przy drogach znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz w miarę posiadanych środków pielęgnacja koron drzew w pasach dróg powiatowych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst