Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Przebudowa hali MOS zakończona

Gospodarka i inwestycje

W czwartek 18 listopada, dokładnie w rok od rozpoczęcia inwestycji dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, wieńczącego zakończenie prac budowlanych przy rozbudowie hali MOS w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. W uroczystości wzięli udział Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, członkowie zarządu Powiatu Pruszkowskiego, radni powiatowi, trenerzy i działacze sportu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Zakres prac budowlanych obejmował rozbiórkę części starego budynku, rozbudowę, przebudowę oraz modernizację obiektu oraz terenu wokół hali sportowej. W samym budynku hali sportowej dokonano wymiany okien oraz fragmentów ścian zewnętrznych. Główne prace związane z przebudową i rozbudową obiektu polegały na dobudowaniu dwukondygnacyjnego budynku stanowiącego zaplecze hali sportowej. Dobudowana część pełnić ma funkcję zaplecza dla sportowców i mieszkańców miasta. Oprócz szatni, przebieralni z wydzieloną częścią sanitarną, pokojami wypoczynkowymi i pokojami masażu znajdą się tam pomieszczenia przeznaczone na siłownię i saunę oraz pokoje dla sędziów, pomieszczenia administracyjne i techniczne przeznaczone dla personelu obsługującego MOS. Prace obejmowały również wyposażenie budynku w system mechaniczno-nawiewnej instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowane zostało również otoczenie hali, parkingi, chodniki oraz ciągi komunikacyjne z elementami zieleni. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 921,7 m2, a całkowity koszt inwestycji ok. 5,6 mln. zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst