Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Elektroniczne Narady Koordynacyjne już dostępne online

Gospodarka i inwestycje

Odbywające się do tej pory w formie cotygodniowych spotkań narady koordynacyjne od niedawna w naszym urzędzie można odbywać również poprzez Internet. Dokładnie 9 sierpnia odbyła się pierwsza z nich. Aby skorzystać z takiej możliwości niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Celem narady koordynacyjnej jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia terenu i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci. Przedmiotem narady jest usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu w kontekście stanu faktycznego, obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. Narady odbywają się w formie zebrania raz w tygodniu, a od niedawna możliwe jest również ich przeprowadzanie przez Internet. Co należy zrobić, aby móc skorzystać z takiego rozwiązania?

W celu przeprowadzenia uzgodnienia projektu przez Internet należy dokonać́ wcześniejszej rejestracji wnioskodawcy na stronie: www.epodgik.pl/rejestracja, a wygenerowany i podpisany wniosek dostarczyć do Starostwa. Po uzyskaniu dostępu, składanie wniosku możliwe jest poprzez stronę: www.pruszkowski.e-mapa.net, a dokonanie opłaty i sam udział w procesie koordynacji we wspomnianym już serwisie: www.epodgik.pl

Uruchomiony moduł technologii iGeoMap/ePODGIK umożliwia:

  • przesłanie wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną
  • dokonania opłat z wykorzystaniem płatności internetowych
  • realizację całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
  • automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej i przesłanie do wnioskodawcy

Do wniosku elektronicznego złożonego za pomocą̨ modułu technologii iGeoMap/ePODGIK wymagane są następujące załączniki:

  • skan projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych, w formie pliku PDF
  • 
projekt w postaci zapisu elektronicznego (plik w formacie .txt, .map, lub .dxf)
  • Dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej. Wszystkie materiały muszą być spakowane do archiwum ZIP

Zachęcamy do korzystania!

glenn-carstens-peters-203007

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst