Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowa koncepcja architektoniczna siedziby "Zana"

Gospodarka i inwestycje

29 czerwca ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej „Budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”.

Konkurs ogłoszono 19 marca. Do 2 kwietnia złożono 18 wniosków, spośród których Sąd Konkursowy powołany Uchwałą Nr 79/1447/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 24 lutego, w składzie:

1) Jacek Bolechowski – przewodniczący
2) Małgorzata Kucharska – sędzia
3) Krystyna Szydłak– sędzia
4) Piotr Hoser – sędzia
5) Lech Kulesza – sędzia
6) Zdzisław Sipiera – sędzia
7) Barbara Tkaczyk – Przelaskowska – sędzia
8) Zbigniew Binienda – sędzia
9) Marta Ciarka – Matysiak – sekretarz

dopuścił do składania prac konkursowych 14 uczestników. Cztery wnioski odrzucone nie spełniły kryteriów formalnych. Do 14 czerwca złożono 6 prac, które zawierały m.in. makietę i plansze z wizualizacją nowego budynku.

Sąd konkursowy, podczas oceny prac, kierował się kryteriami merytorycznymi i ekonomicznymi. Kompozycja przestrzenna, architektura, funkcjonalność a także ekonomika proponowanych rozwiązań, koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz przybliżony koszt całości inwestycji to podstawowe kryteria punktowane w skali od 0 do 10. Z nadesłanych prac wybrano trzy z najwyższą liczbą punktów.
Wyniki konkursu ogłoszono w piątek, 29 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15. 000 zł przyznano pracy przygotowanej przez ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego z Poznania (praca uzyskała 204,91)

Miejsce drugie oraz nagrodę w wysokości 10.000 zł przyznano pracy przedstawionej przez MXL Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ze Szczecina (praca uzyskała 191,33 punkty).

Trzecie zajęła praca firmy RODAK & JAŻDŻYK PRACOWNIA PROJEKTOWA „Royal – projekt” AUH s.c. z Radomia (praca uzyskała 182,62 punkty) i nagrodę w wysokości 5 000 zł.
Wszyscy Mieszkańcy Powiatu mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych 10 lipca w godzinach 8:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30.

Poniżej zamieszczamy koncepcję i wizualizację nowej siedziby Zana:

I miejsce – Koncepcja i wizualizacja pracy ARPA

II miejsce – Koncepcja i wizualizacja pracy MXL4

III miejsce – Koncepcja i wizualizacja pracy RODAK & JAŻDŻYK

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst