Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Szkolenia

Edukacja i sport

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wraz Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia realizowane w ramach PROJEKTU nr PO KL.09.04.00-14-110/09 z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji interpersonalnej „nauczyciel – uczeń”.

Szkolenia te skierowane są do nauczycieli, pracowników dydaktycznych oraz kadry administracyjnej (powyżej 45 roku życia) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, pracujących i mieszkających w województwie mazowieckim, pragnących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podnosić i uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia są bezpłatne i będą realizowane w Warszawie w okresie od września 2010r. do czerwca 2011r.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny i obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wyżywienie.

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch lub w trzech szkoleniach.

Tematy szkoleń:
1. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa”
2. „Przygotowanie na atak terrorystyczny”
3. „Skuteczna komunikacja nauczyciel – uczeń”

Zaproszenia do udziału wraz z terminami, miejscem oraz kartą zgłoszenia uczestnictwa zostaną umieszczone w sierpniu 2010 r. na stronie Wykonawcy Projektu: www.csee.pl .

Bliższe informacje:

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
tel. 22/738-14-42

Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 22 E
02-797 Warszawa
tel. 22/826 10 47, 22/827 07 72

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst