Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Edukacji w Powiecie Pruszkowskim

Edukacja i sport

12 października w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, młodzież ze wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski i niepublicznych placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, a także Lech Kulesza Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Zygmunt Kamiński Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i Zbigniew Makowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Dla władz Powiatu Pruszkowskiego była to okazja do docenienia trudnej pracy nauczycieli oraz podkreślenia ich roli w kształtowaniu postaw i umysłów młodego pokolenia. Podczas uroczystości wręczono akty mianowania dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego, przekazano listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Jak co roku, wręczono dyrektorom i wyróżniającym się nauczycielom ze szkół prowadzonych przez powiat, Nagrody Starosty.

Święto to stało się także okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń gronom pedagogicznym. List od Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego odczytał Naczelnik Zygmunt Kamiński. Starosta w swoim liście podkreśliła szczególną rolę nauczyciela w rozbudzaniu w młodych ludziach wizji nowoczesnego świata, wizji rozwoju nauki i inspiracji w podejmowaniu nowych wyzwań oraz życzyła cierpliwości, wytrwałości oraz kreatywności w budowaniu przyszłości swoich podopiecznych oraz nieprzemijającej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst