Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Wspólne korzenie – wspólna przyszłość" – Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na Ukrainie

Edukacja i sport

Dwa lata temu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podpisał umowę o współpracy partnerskiej i wymianie młodzieży ze Szkołą Średnią Nr 5 w Zdołbunowie na Ukrainie. Wzajemne poznawanie kultur obu krajów, zacieśnianie więzi między narodami poprzez kontakty bezpośrednie to nie tylko wspaniała przygoda, ale cenna lekcja, podczas której młodzi ludzie uczą się poszanowania różnorodności i tolerancji.

W ramach tej współpracy w listopadzie 2011r. w zdołbunowskiej szkole otwarta została sala lekcyjna do nauki języka polskiego. W tych dodatkowych zajęciach uczestniczy 40 uczniów, z których wielu pochodzi z rodzin polskich. Trwają starania o zgodę na naukę dla kolejnej grupy. Młodzież współpracujących ze sobą szkół już dwukrotnie spotkała się na Wołyniu i w Pruszkowie. 15 września uczniowie z ZSTiO zostali zaproszeni na uroczystości jubileuszowe 130-lecia szkoły partnerskiej. Nasza młodzież zaprezentowała starannie przygotowany program artystycznym, którego wielką atrakcją były stroje ludowe z całego regionu Mazowsza. Młodzież ukraińska z entuzjazmem przyjęła okolicznościowe upominki przygotowane przez dyrekcję i uczniów pruszkowskiej szkoły. W jubileuszu zdołbunowskiej szkoły udział wzięła także Karolina Gołubiewska Wicekonsul Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku.

Następny dzień wizyty również nie był pozbawiony atrakcji. Zwiedzanie Muzeum Juliusza Słowackiego i Liceum złożonego przez Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu – mieście z bogatą historią, w zachodniej części Ukrainy, na granicy Wołynia i Podola. W malowniczo położonym Poczajowie uczniowie zwiedzili – klasztor greko-katolicki i istniejące już od XI w znane sanktuarium religijne dla Ukrainy i Rosji. Następnym punktem na trasie pierwszego dnia zwiedzania był Zamek Lubomirskich w Dubnie, gdzie mieszkał i wystawiał swoje sztuki w teatrze Wojciech Bogusławski. Kolejnego dnia pobytu poznawano zabytki Międzyrzecza Ostrogskiego (Monaster Trójcy Świętej) i pięknie zlokalizowanego przy ujściu Wilii miasta Ostróg.
Pobyt w Zdołbunowie zakończył się wspólnym integracyjnym ogniskiem z bogatym programem artystycznym, w którym oprócz uczniów i nauczycieli obydwu zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział także przedstawiciele Harcerskiego Hufca Wołyń i Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie.

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Wspólne korzenie – wspólna przyszłość” odbędzie się za rok a gospodarzem będzie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst