Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Szkoła z klasą

Edukacja i sport

CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie od kilku lat zachodzą znaczące zmiany. Szkoła o bogatych, prawie 90-letnich tradycjach kształcenia zawodowego i technicznego, zmieniła je na kształcenie ogólne i sportowe.

O wypowiedź na temat tych innowacji poprosiliśmy dyrektor ZSTiO, panią Wandę Kurek:
– Rzeczywiście, w ostatnich latach w naszej szkole zaszły istotne zmiany. Te widoczne gołym okiem – trwa rozbudowa budynku szkolnego o nowe skrzydło, w którym już od września tego roku oprócz dodatkowych sal dydaktycznych zyskamy nową stołówkę, obszerną bibliotekę z czytelnią oraz nowe szatnie. Będziemy jedyną szkołą w naszym powiecie całkowicie dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, będą windy, specjalne łazienki i ciągi komunikacyjne. Jednocześnie kończąca się obok rozbudowa hali sportowej daje naszym uczniom możliwość korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej, hali sportowej, stadionu ze sztuczną nawierzchnią i tartanową bieżnią, a w okresie zimowym także ze sztucznego lodowiska. To bogate zaplecze sportowe zdecydowało o zmianie kierunków kształcenia i powstaniu szkół sportowych.

To jedyna szkoła o nachyleniu sportowym w naszym powiecie. Skąd to zainteresowanie sportem?
– Już od trzech lat funkcjonuje gimnazjum sportowe, a obecnie dla jego absolwentów oraz wszystkich chętnych zostało powołane Liceum ogólnokształcące sportowe. Zarówno w gimnazjum, jak i w liceum uczniowie mają po 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu, w tym po dwie godziny na basenie. Warto przy tym podkreślić, że ta sportowa specjalizacja, to nie tylko efekt bogatego zaplecza sportowego, ale też i kontynuacja bardzo dobrych tradycji szkoły w tym zakresie. Nacisk na sport kładliśmy od bardzo dawna, a status szkoły sportowej uzyskaliśmy już 40 lat temu. Wśród naszych absolwentów jest wielu olimpijczyków i reprezentantów kraju. Naszymi wychowankami są m.in. tegoroczny olimpijczyk z igrzysk zimowych w Vancouver, Sławomir Chmura, czy znany piłkarz, członek reprezentacji narodowej, Radosław Majewski. Znani polscy sportowcy Marian Woronin, Tadeusz Cuch, Ryszard Katus, a nawet były rektor Warszawskiej AWF, Henryk Sozański – to także nasi absolwenci bądź uczniowie.

Czy to oznacza, że obecnie kładziecie nacisk wyłącznie na sport?
– Oczywiście, że nie! Już od 1991 roku w zespole szkól jest także liceum ogólnokształcące. Zarówno w tym liceum, jak i w szkołach sportowych, kładziemy bardzo duży nacisk na wszechstronny rozwój wiedzy i rozwój zainteresowań uczniów. Znajduje to wyraz choćby w wynikach, jakie nasi uczniowie osiągają w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i olimpiadach wiedzy, a także ich udziale w projektach edukacyjnych o zasięgu krajowym. Mamy bardzo dobrą kadrę pedagogiczną – to specjaliści w swoich dziedzinach z tytułami nauczycieli dyplomowanych, a nawet z tytułami doktorskimi. W klasach sportowych nauczyciele wychowania fizycznego posiadają kwalifikacje trenerskie I i II klasy w swoich specjalnościach. Mamy też bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, w tym dwie pracownie komputerowe oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój zainteresowań oraz inspirację do podejmowania różnorodnych inicjatyw o charakterze społecznym i środowiskowym. Owocuje to wieloma inicjatywami uczniów i działaniami dalece wykraczającymi poza normalny program szkolny. To właśnie nasza szkoła była organizatorem ubiegłorocznego spotkania pokoleń weteranów wolności „Opowiem ci o wolnej Polsce”, szkoła była prekursorem „Akcji Krwi” wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego oraz wielu innych, znanych w środowisku działań społecznych. Nie sposób nie wymienić Wigilii dla osób starszych i samotnych. Jako jedna z pierwszych pruszkowskich szkół uzyskaliśmy w 2004 roku tytuł „Szkoły z klasą”.

Wiosna to okres wyboru szkół przez absolwentów podstawówek i gimnazjów. Kogo chcielibyście zachęcić do waszych szkół?
– Do Gimnazjum Sportowego zapraszamy dzieci z predyspozycjami sportowymi w dyscyplinach: piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, a także piłka nożna i piłka ręczna chłopców. Do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego chętnie przyjmiemy absolwentów gimnazjów, którzy są zainteresowani uprawianiem dyscyplin: piłka koszykowa – chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Natomiast do naszego Liceum Ogólnokształcącego zachęcamy tych wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia w różnych kierunkach i dziedzinach. Mamy dla nich m.in. ofertę nauki w klasie językowo-turystycznej z rozszerzonym zakresem języka angielskiego i geografii, także w klasie informatycznej – z rozszerzeniem matematyki i informatyki oraz w klasie humanistycznej z rozszerzonym programem historii i wiedzy o społeczeństwie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst