Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Bezpieczni Uczniowie"

Edukacja i sport

14 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Pruszkowie odbyło się spotkanie uczestników powiatowego konkursu „Bezpieczni uczniowie”, adresowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Pomysłodawcami konkursu było dwoje nauczycieli ZSTiO Agnieszka Worwąg i Jerzy Kowalski. Pomysł zrodził się bezpośrednio po zakończeniu cyklu zajęć profilaktycznych, które dla uczniów ZSTiO prowadzili przedstawiciele Straży Miejskiej w Pruszkowie Pan Piotr Deputowski oraz Pan Tomasz Wróbel. Tematyka zajęć dotyczyła zagrożeń istniejących w świecie współczesnym, szczególnie w cyberprzestrzeni. Wiadomo, że Internet jest z pewnością nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Niestety korzystanie z Internetu wiąże się także z różnymi zagrożeniami dla dzieci i młodzieży. Tam często dochodzi do kontaktu z treściami pornograficznymi, z materiałami epatującymi przemocą, z pedofilami, kontakt z internetowymi oszustami, nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem, nieświadome udostępnianie informacji – numerów kart, adresów haseł), następuje uzależnienie od Internetu.

Nauczyciele ZSTiO rozszerzyli tematykę konkursu o wszelkie niebezpieczeństwa czyhające na młodzież w tym używki i dopalacze oraz przemoc i agresję wśród uczniów.
Głównym celem konkursu było uświadomienie, na czym polegają zagrożenia, gdzie młodzież może się z nimi zetknąć i jak powinna postępować, aby ochronić siebie. Startujący w nim uczniowie mieli za zadanie wykonać multimedialną prezentację poświęconą tym zagadnieniom.

Tematyka konkursu oraz jego forma spotkały się z dużym zainteresowaniem. Na konkurs złożono ponad 100 prac, które zostały poddane wstępnej weryfikacji. Spośród tej setki jury wyłoniło tylko 37 prac. Zwycięzcami powiatowego konkursu „Bezpieczni uczniowie” zostali Natalia Kalisiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie (1 miejsce), Adam Drabowicz z Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (2 miejsce) i Patryk Jasiński (3 miejsce) z Gimnazjum Sportowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Nagrody ufundowane przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego laureatom wręczyli: Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu oraz Waldemar Perdion Komendant Powiatowy Policji. Jury przyznało trzy wyróżnienia, które otrzymała Urszula Czerwińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie, Paulina Leszczyńska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w ZSTiO w Pruszkowie oraz Beata Jachowicz uczennica Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach.

Nagrody dla wyróżnionych uczniów ufundowała Pani Wanda Kurek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy i upominki.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst