Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"BAWIĆ – UCZYĆ – INTEGROWAĆ"

Edukacja i sport

To program Powiatu Pruszkowskiego przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

Jego celem jest przybliżenie zagadnienia uchodźctwa, które nabiera dużego znaczenia w obecnej sytuacji, kiedy wzrasta liczba osób, które są zmuszone uciekać ze swoich krajów, aby ratować życie swoje i dzieci. Program ma za zadanie dostarczyć nauczycielom niezbędną wiedzę, pomocną w edukacji oraz integracji dzieci polskich i czeczeńskich. W Powiecie Pruszkowskim zamieszkuje duża część społeczności czeczeńskiej, która przybyła do Polski, uciekając przed wojną i prześladowaniami, panującymi w ich ojczyźnie. Uchodźcy, zamieszkujący w naszym powiecie, pochodzą na ogół z Czeczenii i z uwagi na uwarunkowania kulturowe posiadają liczne potomstwo, które uczęszcza do okolicznych szkół podstawowych. Program również podkreśla kluczową rolę, jaką spełnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), będące instytucją bezpośrednio opiekującą się uchodźcami.

Druga część programu „BAWIĆ – UCZYĆ – INTEGROWAĆ” skierowana jest do uczniów. Zajęcia prowadzone będą w formie zabaw akulturacyjnych, które mają na celu przybliżenie wiedzy o kulturze, tradycji, historii i religii dzieci czeczeńskich, a także pokazanie, że wszystkie dzieci i wszyscy ludzie niezależnie od ich pochodzenia, są do siebie podobni, mają takie same marzenia i obawy. Zabawy akulturacyjne są sposobem na przełamanie barier i nawiązanie bliższych więzi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst