Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Towarzysko aktywni, chemicznie obojętni

Edukacja i sport

Z inicjatywy Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego w dniu 1 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja pn. „Powiatowa Kampania Antynarkotykowa”. Przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy szkół z terenu powiatu pruszkowskiego, zaproszeni naukowcy oraz przedstawiciele odpowiedzialnych służb, zastanawiali się wspólnie nad możliwościami stworzenia ogólnego frontu w walce z rozprzestrzeniającą się wśród młodzieży modą na zażywanie środków odurzających.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z celami i założeniami Powiatowej Kampanii Antynarkotykowej. Modzie na zażywanie narkotyków można przeciwdziałać lansowaniem mody na zdrowy styl życia. Przekonując młodzież, że można się znakomicie bawić bez sięgania po „używki”, osiągnie się znacznie więcej, niż zakazami czy straszeniem. By to było jednak możliwe konieczna jest świadomość aktualnego poziomu zagrożenia oraz możliwych środków i metod zapobiegawczych.

Zaproszeni goście z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutu Neurologii i Psychiatrii przedstawili spektrum dostępnych obecnie na „czarnym rynku” środków odurzających i psychotropowych, możliwe skutki ich zażywania oraz aktualne mody i tendencje w tym zakresie. Zwrócono m.in. uwagę na wzrost roli tzw. dopalaczy, czyli legalnie rozprowadzanych przez wyspecjalizowane sklepy, środków o działaniu psychoaktywnym i pobudzającym. Choć nie ma ich na liście środków zakazanych, to dzięki swej łatwej dostępności i pobudzającemu charakterowi działania, bywają często wstępem do sięgania po nielegalne już „mocniejsze” substancje. Zwrócono również uwagę na nowe zagrożenia związane ze zwiększoną dostępnością do narkotyków zamawianych przez Internet, na rosnący udział dostępnych w aptekach środków nasennych i uspokajających oraz zwiększającą się ilość wypadków drogowych z przyczyny prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających.

Przedstawiciele stołecznej i pruszkowskiej policji zapoznali uczestników konferencji z tendencjami oraz skalą zjawiska na Mazowszu i na tym tle w powiecie pruszkowskim. To właśnie na terenie naszego powiatu, w Puchałach, wykryto największą w Polsce fabrykę narkotyków, produkującą na eksport do Europy Zachodniej. Zebrani dowiedzieli się również, że na terenie powiatu najbardziej zagrożone działaniami narkotycznych dilerów są miasta Pruszków i Piastów oraz gmina Michałowice. Stosunkowo najmniejszą ich aktywność obserwuje się na terenie gminy Nadarzyn.

W dyskusji, która wywiązała się w efekcie przedstawionych informacji przedstawiciele szkół oraz instytucji i służb powołanych do utrzymywania porządku i świadczenia pomocy społecznej zastanawiali się wspólnie nad możliwościami zjednoczenia wysiłków. Sumując tą dyskusję oraz wyniki całej konferencji Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski wyraziła nadzieję, że konsekwentna realizacja zadań i współdziałanie w ramach Powiatowej Kampanii Antynarkotykowej pozwoli na skuteczne wypracowanie najlepszych i najbardziej efektywnych metod przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu.

Plakat
(format .pdf)

Ulotka dla młodzieży
(format .pdf)

Ulotka dla rodziców
(format .pdf)

Kampania antynarkotykowa
PROGRAM KONFERENCJI pn. Powiatowa Kampania Antynarkotykowa 1 grudnia 2009 roku,
ul. Hubala 5 w Pruszkowie, sala konferencyjna SDK

Galeria fotograficzna.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst