Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w woj. mazowieckim

Edukacja i sport

W dniu 3 listopada 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono próbny egzamin z matematyki. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zdający, którzy uzyskali 15 i więcej punktów egzamin zdali, ponieważ uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Wśród powiatów województwa mazowieckiego Powiat Pruszkowski z wynikiem 73,02% zajął III miejsce (I miejsce – Powiat Zwoleński 74,79%, II miejsce – Powiat Kozienicki – 73,32%). Uczniowie ze szkół warszawskich uzyskali zdawalność na poziomie 73,81%.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst