Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

ZSTiO nawiązało współpracę ze szkołą na Ukrainie

Edukacja i sport

Pruszkowski Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nawiązał współpracę partnerską ze Szkołą Ogólnokształcącą nr 5 ze Zdołbunowa na Ukrainie. W dniach od 19 do 22 września 2010 w Zdołbunowie przebywała grupa pruszkowskich uczniów ZSTiO wraz z dyrektor Wandą Kurek i nauczycielami.

Pomysł nawiązania współpracy z jedną ze szkół w Zdołbunowie narodził się już w połowie 2009 roku. Jednak dopiero teraz udało się go zrealizować. Nauczycielka języka rosyjskiego – Natalia Bocheńska pomogła uczniom znaleźć odpowiednią szkołę na Ukrainie. Wybrany został Zdołbunow, który przed drugą wojną światową należał do Polski.

Zaczęły się więc przygotowania do pierwszego spotkania. Nauczyciele i uczniowie rozpoczęli poszukiwanie środków na sfinansowanie wyjazdu. Młodzież pracowała w delikatesach „Dragon” i szukała sponsorów. Pozytywnie na ich pośbę odpowiedziała firma „Kabex” z Nadarzyna, która przekazała na ten cel 2 tys. zł.

Zdołbunów to miasto w zachodniej części Ukrainy, leżące nad rzeczką Ustią. Zamieszkuje je niespełna 25 tys. mieszkańców. W XVI wieku należało ono do Korony, jednak po drugim rozbiorze Polski, w 1793r znalazło się w zaborze rosyjskim. W pierwszej połowie XIX wieku wioska należała do rodziny Dubieńskich, później książąt Lubomirskich. W 1870 roku przez wieś przeprowadzono linię kolejową , a za nią wybudowano osadę dla kolejarzy. Prawa miejskie Zdołbunow otrzymał dopiero w 1903 roku. W II RP miejscowość awansowała do rangi miasta powiatowego. W okresie międzywojennym dzięki linii kolejowej miasto szybko się rozwijało. Najliczniejszą grupą narodowościową obok Żydów, Czechów, Ukraińców byli Polacy. Po II wojnie światowej Zdołbunów należał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, od 1991 leży w granicach Ukrainy. Współczesny Zdołbunów jest ważnym węzłem kolejowym na Wołyniu.

Uczniowie wyjechali z Pruszkowa 19 września. Na miejscu czekali na nich dyrekcja szkoły, rodzice i uczniowie. Tam zostali przydzieleni do odpowiednich rodzin uczniów ze Zdołbunowskiej szkoły u których mieszkali przez cały okres pobytu. Jak podkreślają sami uczniowie, byli oni mile zaskoczeni sprawną organizacją , niezwykłą gościnnością i serdecznością ze strony ukraińskiej.

Następnego dnia uczniowie i nauczyciele spotkali się w szkole z młodzieżą, dyrekcją i władzami rejonu zdołbuowskiego. Strona Ukraińska przygotowała część oficjalną z zaproszonymi. Obecni byli m.in. przedstawiciele oświaty, oraz wicekonsul Polski z Łucka – pani Karolina Gołubiewska. Podczas spotkania padło wiele deklaracji z obu stron o wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń. Podczas spotkania odbyła się także prezentacja artystyczna młodzieży ukraińskiej, oraz wymiana upominków. Grupa polska przywiozła do Zdołbunowa dla tutejszej szkoły 16 kompletów sportowych dla drużyny piłki nożnej oraz drobny sprzęt komputerowy dla pracowni informatycznej w postaci pen driver oraz myszek i podkładek, a także innych akcesoriów.

Dyrektor ZSTiO w Pruszkowie pani Wanda Kurek przekazała na ręce dyrekcji szkoły, władz Zdołbunowa i pani wicekonsul wydawnictwa albumowe dotyczące miasta i powiatu pruszkowskiego oraz albumy ukazujące kulturę i przyrodę Polski.

Po odegraniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy oraz okolicznościowych przemówieniach wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na degustacje potraw kuchni ukraińskiej, pokaz rękodzieła ludowego i zwiedzanie szkoły.
By lepiej się poznać i przełamać bariery odbyły się krótkie zajęcia warsztatowe grupy pruszkowskiej z młodzieżą ukraińską przeprowadzone przez pedagoga i psychologa ukraińskiej szkoły.

Kolejne dni pruszkowscy uczniowie spędzili na zwiedzaniu Ukrainy. Odwiedzili m.in. pełen zabytków Dermań. Zwiedzili położony na Wzgórzach Dermańskich zabytkowy klasztor prawosławny z połowy XII w. 21 września grupa polska udała się na wycieczkę po Wołyniu. Mieli okazję zobaczyć Poczajów, Krzemieniec i Dubno.

Ostatniego dnia pobytu podpisano umowę o wzajemnej współpracy w dziedzinie oświaty, wymiany doświadczeń w organizacji zarządzania szkołami, rozwoju kontaktów między uczniami, nauczycielami, rodzinami z Polski i Ukrainy oraz poznawaniu kultury i tradycji obu krajów. Na zakończenie, wieczorem odbyło się ognisko pożegnalne przygotowane przez dyrekcję i młodzież zdołbunowskiej szkoły. Śpiewom polskich i ukraińskich uczniów przysłuchiwała się grupa okolicznych mieszkańców.

Przyjazd młodzieży ukraińskiej do Pruszkowa planowany jest pod koniec marca 2011r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst