Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jubileusz „Mickiewicza”

Edukacja i sport

W piątek, 12 czerwca w liceum im. Adama Mickiewicza w Piastowie odbył się jubileusz 70 lat istnienia i działalności szkoły. Uroczystość stała się okazją do wspólnego spotkania kilku pokoleń uczniów i nauczycieli, a także jej przyjaciół, przedstawicieli władz oświatowych oraz samorządowych. Jubileusz był również impulsem do podsumowania ważniejszych osiągnięć.

Gości powitała dyrektor Szkoły Pani Maria Konopka, następnie Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski, serdecznie podziękował wszystkim zebranym za trud i pracę na rzecz szkoły oraz za trwałość podjętych inicjatyw w tym za działania, które były prowadzone w obronie liceum. Zapewnił wszystkich zgromadzonych w tym Burmistrza Piastowa Grzegorza Szuplewskiego o przekazaniu prowadzania szkoły miastu Piastów, które od września tego roku stanie się dla liceum organem prowadzącym. Na zakończenie swojego wystąpienia dodał „Jestem przekonany, że radość z dzisiejszej uroczystości i duma płynąca z tak znaczącego Jubileuszu pozwoli Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Liceum podejmować nowe wyzwania, a wytrwałość i entuzjazm będą towarzyszyć codziennej pracy. Uczniom życzę aby w tym wspaniałym liceum rozwijali swoje pasje i talenty oraz nabywali umiejętności potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie”.

Część oficjalną obchodów szkolnego jubileuszu zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst