Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe samochody i sprzęt dla policji

Bezpieczeństwo

W Powiatowej Komendzie Policji w Pruszkowie w czwartek 14 stycznia odbyła się uroczystość przekazania policjantom nowego sprzętu ufundowanego przez władze samorządowe. Dzięki systematycznemu samorządowemu wsparciu policjanci naszego powiatu są już całkowicie wyposażeni w nowe radiowozy.

Policjanci Powiatu Pruszkowskiego otrzymali 11 nowych samochodów, nowoczesny laserowy radar drogowy oraz sprzęt komputerowy. Dwie trzecie kosztów nowego sprzętu sfinansował samorząd powiatu, zaś pozostałą trzecią część pokryły samorządy gminne jednostek, które będą go wykorzystywały – Piastowa, Michałowic, Brwinowa i Raszyna.

Komendant Powiatowy Policji Waldemar Perdion podkreślił, że dzięki przychylności władz samorządowych i ich corocznym darowiznom sprzętowym, potrzeby powiatowej policji w zakresie sprzętu samochodowego są już całkowicie zaspokojone. Przejęte nowe samochody zostaną skierowane do służb drogowych oraz oddziałów prewencji na terenie całego powiatu pruszkowskiego: 3 do Komendy Powiatowej w Pruszkowie, 3 do Piastowa, 3 do Brwinowa i po jednym do Michałowic i Raszyna. Laserowy radar trafi do policjantów z Piastowa, a nowy sprzęt komputerowy do komendy policji w Raszynie.

W uroczystości przekazania sprzętu z ramienia samorządu powiatowego wzięli udział wicestarosta Dariusz Kowalski oraz członek Zarządu Powiatu, pani Hanna Kuran. Towarzyszyli im burmistrzowie i wójtowie gmin współfinansujących sprzęt dla swoich policjantów: burmistrz Piastowa Zdzisław Brzeziński, burmistrz Brwinowa Andrzej Guzik, wójt Michałowic Krzysztof Grabka oraz wójt Raszyna Janusz Rajkowski. Przekazywane samochody i wyposażenie poświęcił ksiądz proboszcz Marian Mikołajczak z pruszkowskiej Parafii Świętego Kazimierza.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst