Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zmiana harmonogramu dyżurów aptek

Bezpieczeństwo

Rada Powiatu Pruszkowskiego, Uchwałą nr XIX/194/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, zmieniła harmonogram dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2012 roku.

W trakcie zaplanowanego dotychczas dyżuru całodobowego Apteki Juventa z siedzibą przy ul. Miry Zimińskiej 1 w Pruszkowie, od 30 września 2012 r. od godziny 8:00 do 1 października 2012 r. do godziny 8:00, w zastępstwie dyżur będzie pełniła Apteka HELENOWSKA z siedzibą przy ul. Helenowskiej 20 B w Pruszkowie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst