Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powstanie Powiatowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

Bezpieczeństwo

„Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej zastosowanie w praktyce” to temat szkolenia, jakie odbyło się z inicjatywy Elżbiety Smolińskiej, Starosty Pruszkowskiego, 24 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, w związku z obchodzonym w dniach 21–26 lutego Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W szkoleniu, które poprowadził prawnik Grzegorz Wrona, uczestniczyli przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Pruszkowskiego, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, kuratorzy sądowi i powiatowe jednostki wsparcia rodziny.

Zespół Ośrodków Wsparcia zgłosił do Starosty potrzebę powołania Powiatowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Starosta Elżbieta Smolińska zadeklarowała powołanie takiego zespołu w najbliższym czasie.

Zespół ma podjąć działania, które pozwolą na opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Jednostki powiatowe i organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną, mają stworzyć koalicję przeciw przemocy. Powstał już harmonogram działań zespołu, obejmujący m.in. zorganizowanie narad konsultacyjnych i przygotowanie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst